Brojevi telefona Sekretarijata za inspekcijske poslove

U cilju kontaktiranja građana/stranaka sa Sekretarijatom za inspekcijske poslove, navodimo sledeće brojeve telefona:
Kontakt telefon u kancelariji višeg referenta Jasmine Ilić , Sekretarijata za inspekcijske poslove su 018/504-555 i Stojiljković Marije 018/504-554
Odsek gradjevinske inspekcije – Marina Živulović Petrović    064/8330074
Inspekcija za saobraćaj – Radomir Stamenković     064/8330317
Inspekcija za puteve   –  Živica Jevdjić   064/8330080
Inspekcija za zaštitu životne sredine  –  Slaviša Radulović   064/8330072
Prosvetna Inspekcija, sportska inspekcija – Dušica Janojlić  –  064/8330086