1

231. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 11.03.2020.

  1. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи Градске општине Пантелеј