231. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 11.03.2020.

  1. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi Gradske opštine Pantelej