Raspisan Javni poziv za izbeglice

image_pdfimage_print

Grad Niš obaveštava izbeglice koje su konkurisale  sa ciljem rešavanja  stambenih potreba  posebno socijalno ugroženih kategorija  izbeglica,davanjem na korišćenje 2 stambene jedinice  namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima  na teriotriji Grada Niša ,a u okviru Regionalnog stambenog programa-potprojekat 5, da će javni poziv  biti raspisan 02.03.2020.godine na oglasnim tablama Grada Niša ,Centra za socijalni rad „Sveti Sava“,Komesarijata za izbeglice i migracija i na internet strani Grada Niša www.ni.rs  i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs.

Zainteresovana lica podnose prijave  na javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika u roku od 15 dana od dana javnog oglašavanja.

Dokumentacija se dostavlja na pisarnicu Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ ili na adresu Centar za socijalni rad“Sveti Sava“ Niš.ulica Svetozara Markovića br.41 sa napomenom „Za javni poziv –Regionalni stambeni program-Stambeni program u Republici Srbiji-Potprojekat 5-socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima“.

Prijave se podnose u periodu  od 02.marta 2020.godine do 16.marta 2020.godine.

Možda Vas zanima i sledeće...