1

226. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.02.2020.

  1. Закључак о прихватању захтева Градске општине Медијана за обезбеђење наменских средстава Градској општини Медијана за предфинансирање пројектних активности у циљу имплементације Пројекта “Играјмо и плешимо заједно”