1

227. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 23.02.2020.

  1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени и допуни Одлуке о доношењу и имплементацији Регионалног плана управљања отпадом за Нишки регион
  2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Апотеке Ниш
  3. Решење о утврђивању Предлога решењa о давању сагласности на Одлуку о измени допуни Статута Апотеке Ниш