225. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 21.02.2020.

image_pdfimage_print
 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2020. godinu
 2. Rešenje o učešću i sufinansiranju projekta „Budući gradovi jugoistočne Evrope“
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o pristupanju izradi Plana razvoja Grada Niša od 2021. – 2027. godine
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o geografsko informacionom sistemu Grada Niša
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o postavljanju balon hala sportske namene na teritoriji grada Niša
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni Odluke o otpisu potraživanja dospelih na dan 31.12.2016. godine po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda Grada Niša Privrednog društva „Društvo za održavanje zgrada“ DOO iz Beograda
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ Niš
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji Grada Niša
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni Odluke o pravu na naknadu dela troškova boravka dece i pravu na regresiranje besplatnog boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi „Ratko Vukićević“ Niš, ul. Ratka Vukićevića br. 5, na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava korišćenja Pozorištu lutaka Niš, ul. Bulevar dr. Zorana Đinđića broj 7 u Nišu, na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o otuđenju Privrednom društvu „READY GROUP“ d.o.o. iz Niša, poslovnog prostora u prizemlju stambeno -poslovne zgrade u ulici Obrenovićevoj br. 124/5
 13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o otuđenju Kostić Žarku iz Niša, poslovnog prostora u prizemlju stambeno – poslovne zgrade u ulici Obrenovićevoj br.124/4
 14. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o otuđenju Janićijević Bojanu iz Kuršumlije, poslovnog prostora u prizemlju stambeno – poslovne zgrade u ul. Obrenovićevoj br. 124/3
 15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o otuđenju Kostić Dušanu iz Niša, poslovnog prostora u prizemlju stambeno – poslovne zgrade u ul. Obrenovićevoj br. 124/3
 16. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o otuđenju Maksimović Andrijani iz Niša, poslovnog prostora u stambeno – poslovnoj zgradi u ul. Obrenovićevoj br. 124/2
 17. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o otuđenju Todić Slobodanu iz Niša, poslovnog prostora u prizemlju stambeno – poslovne zgrade u ul. Obrenovićevoj br. 36 ulaz br.34
 18. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o otuđenju Ristić Saši iz Niša, stambeno – poslovne zgrade u ul. Nikole Pašića broj 40 u Nišu
 19. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Saveta za bezbednost saobraćaja Grada Niša u 2019. godini
 20. Program korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Niša za 2020. godinu
 21. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-136/2019-09 od 03.09.2019. godine, kojim se privrednom subjektu IVAN STANKOVIĆ PR TAKSI PREVOZ NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Honda Civic“ sa evidencionim brojem 1073
 22. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-211/2017-09 od 08.11.2017. godine, kojim se privrednom subjektu DRUŠTVO ZA TAKSI PREVOZ PUTNIKA COOL STOJANOV DOO NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Honda Jazz“ sa evidencionim brojem 496
 23. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-343/2016-09 od 26.09.2016. godine, kojim se privrednom subjektu SIMEON MISTAKIDIS PR RADNJA ZA TAKSI PREVOZ NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Škoda Fabia Ambiente“ sa evidencionim brojem 578
 24. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-205/2017-09 od 31.10.2017. godine, kojim se privrednom subjektu SIMEON MISTAKIDIS PR RADNJA ZA TAKSI PREVOZ NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Škoda Fabia Ambition 1.0“ sa evidencionim brojem 892
 25. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave grada Niša-Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-286/2018-09 od 14.01.2019. godine, kojim se privrednom subjektu NIGHT SPEED DOO NIŠ-PALILULA odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Opel Meriva“ sa evidencionim brojem 1001
 26. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi Gradske opštine Palilula
 27. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša odobravanje finansiranja prenetih obaveza za realizaciju aktivnosti Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Niša
 28. Rešenje o izmenama Rešenja kojim se usvaja Pravilnik o dodeli stipendija studentima romske nacionalnosti za školsku 2019/2020 godinu i dodeli 4 stipendije za 2019/20 godinu za studente pripadnike romske nacionalnosti na teritoriji Grada Niša
 29. Rešenje o izmenama Rešenja kojim se usvaja Pravilnik o dodeli stipendija učenicima romske nacionalnosti za školsku 2019/2020 godinu i dodeli 35 stipendija za 2019/20 godinu za učenike srednjih škola pripadnike romske nacionalnostina teritoriji Grada Niš
 30. Rešenje po Presudi Upravnog suda Republike Srbije – Odeljenja u Nišu broj II-4 U.8003/17 od 21.11.2019. godine (u ponovnom postupku po žalbi Operatora distributivnog sistema ”EPS DISTRIBUCIJA” d.o.o Beograd, izjavljenoj na Rešenje Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata za finansije, broj 434-1/1i/-2017-11 od 24.01.2017. godine)
 31. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Trećih izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Niša 2010-2025 – parcijalne izmene
 32. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Trećih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Medijana
 33. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Trećih izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Niša 2010-2025 – parcijalne izmene
 34. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Trećih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Medijana – parcijalne izmene
 35. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Prvih izmena i dopuna Prostornog plana administrativnog područja Grada Niša 2021 – parcijalne izmene
 36. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Tržnica“ Niš odobri dozvoljeno prekoračenje po dinarskom tekućem računu-overdraft kredit, y iznosu od 30.000.000,00 dinara za potrebe tekuće likvidnosti preduzeća
 37. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o postupanju sa prinudno uklonjenim vozilima, stvarima i drugim predmetima
 38. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu poslovanja JKP „Parking-servis“ Niš za 2020. godinu
 39. Program sprovođenja dezinsekcije na teritoriji grada Niša za 2020. godinu
 40. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa sprovođenja dezinsekcije na teritoriji grada Niša za 2020. godinu
 41. Program čišćenja i uređenja divljih deponija na teritoriji grada Niša
 42. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa čišćenja i uređenja divljih deponija na teritoriji grada Niša
 43. Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Niša za 2020/2021. godinu
 44. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Niša za 2020/2021. godinu
 45. Program praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Niša za 2020/2021. godinu
 46. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Niša za 2020/2021. godinu
 47. Program održavanja zaštićenih stabala na teritoriji grada Niša
 48. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa održavanja zaštićenih stabala na teritoriji grada Niša

Možda Vas zanima i sledeće...