1

224. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 12.02.2020.

  1. Решење о одобравању израде 12 (дванаест) легитимација за превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша за 3 зоне (I + II + III зона), које би гласиле на Секретаријат за инспекцијске послове
  2. Закључак о утврђивању временa, местa и начинa спровођења јавне расправе о Нацрту Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2020. годину