223. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 11.02.2020.

image_pdfimage_print
  1. Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину
  2. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2020. годину
  3. Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2020. годину
  4. Решење о распоређивању средстава за бољу кадровску обезбеђеност
  5. Решење којим се прихвата реализацијa и финансирање програма удружења на основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији града Ниша у 2020. години
  6. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша одобравање или неодобравање годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта

You may also like...