222. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 04.02.2020.

  1. Rešenje kojim se određuju sportske organizacije od posebnog značaja za unapređivanje i razvoj sporta na teritoriji Grada
  2. Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Niša za 2020. godinu
  3. Pravilnik o programu, načinu i troškovima polaganja ispita iz oblasti poznavanja propisa kojima se reguliše taksi prevoz i oblasti poznavanja Grada Niša
  4. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Niša, Službi za poslove Skupštine Grada, Službi za poslove Gradonačelnika, Službi za poslove Gradskog veća, Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte, Pravobranilaštvu Grada Niša, Kancelariji zaštitnika građana, Budžetskoj inspekciji Grada Niša i Službi za internu reviziju organa i službi Grada Niša
  5. Zaključak kojim se nalaže Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte da u saradnji sa investitorom QUALIS Electronics d.o.o. uradi predlog Elaborata o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini bez obaveza plaćanja naknade na teritoriji Grada Niša, u okviru industrijske zone KO Donje Međurovo
  6. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu od 40.000.000,00 dinara