Бодовне листе за личне пратиоце и Персоналне асистенте

Бодовна листа Персонални асистенти 2020. за објављивање-коначно

Бодовна листа Лични пратиоци 2020 за објављивање – коначна 1