221. sednica GV – 29.01.2020.

image_pdfimage_print
 1. Rešenje o prihvatanju učešća i finansiranju projekta „Prihvatilište za decu i mlade“
 2. Rešenje o prihvatanju učešća i finansiranju projekta „Da stari ne budu sami“
 3. Rešenje o prihvatanju učešća i sufinansiranju projekta „Narodna kuhinja osma faza“
 4. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Naissus“ Niš, o odobrenju jemstva JKP „Gorica“ Niš za kreditno zaduženje-dozvoljeni minus (overdraft kredit) kod „AIK Banke“ a.d. Beograd
 5. Zaključak kojim se preporučuje Nadzornim odborima JKP „Objedinjena naplata“ Niš, JKP Direkcija za javni prevoz grada Niša i JKP „Naissus“ Niš da početak naplate potraživanja nastalog po osnovu pozajmica JKP „Gorica“ Niš, po zaključenim ugovorima, odlože za najmanje 45 dana
 6. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Gorica“ Niš, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora preduzeća, odobri kreditno zaduženje preduzeća-dozvoljeni minus (ovedraft) kod poslovne banke
 7. Zaključak o davanju saglasnosti da Grad Niš zaključi sa JKP „Mediana“ Niš aneks II Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza, kojim se menja dinamika izmirenja preostalog dugovanja Grada Niša po zaključenim ugovorima za 2013, 2014. i 2015. godinu
 8. Rešenje kojim se odobrava dodela 18 (osamnaest) legitimacija za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I + II zona), deci iz Čokota, Donjeg Međurova, Niša i Naselja „9. maj“, koja su povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na pružnom prelazu ka Donjem Međurovu
 9. Rešenje kojim se odobrava dodela 6 (šest) legitimacija za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona), po zahtevu udruženja građana Centar za socijalnu integraciju dece i mladih za učesnike projekta „Kuća mogućnosti“ – Niš
 10. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-28/2017-09 od 03.02.2017. godine, kojim se privrednom subjektu RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM DRAGAN RAJAK PR NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Toyota Prius“ sa evidencionim brojem 004
 11. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-76/2018-09 od 20.04.2018. godine, kojim se privrednom subjektu ELLITE TAXI DOO NIŠ-MEDIANA odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Citroen Xsara Picasso“ sa evidencionim brojem 228
 12. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-64/2018-09 od 20.04.2018. godine, kojim se privrednom subjektu SPIDER NIDAX DOO NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Mitsubishi Spacestar“ sa evidencionim brojem 943
 13. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-17/2014-09 od 19.02.2014. godine, kojim se privrednom subjektu DRUŠTVO LIBB-EKSTRA DOO NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Citroen Xsara 2,0 HDI SX“ sa evidencionim brojem 486
 14. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-143/2018-09 od 18.07.2018. godine, kojim se privrednom subjektu BOJAN RADOVANOVIĆ PREDUZETNIK TAKSI PREVOZ GORNJA TOPONICA odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Škoda Fabia“ sa evidencionim brojem 041
 15. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-110/2018-09 od 29.06.2018. godine, kojim se privrednom subjektu GOLD TAXI 018 DOO NIŠ-PANTELEJ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Toyota Prius“ sa evidencionim brojem 967
 16. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-236/2016-09 od 18.05.2016. godine, kojim se privrednom subjektu RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM MARKOVIĆ NOVICA PR NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Mitsubishi Spacestar 1.3 Family“ sa evidencionim brojem 586
 17. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-54/2018-09 od 18.04.2018. godine, kojim se privrednom subjektu ALFA TAXI DOO NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Alfa Romeo 156 1.9 JTD Progression“ sa evidencionim brojem 937
 18. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-91/2018-09 od 11.05.2018. godine, kojim se privrednom subjektu ALFA TAXI DOO NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Alfa Romeo 147 1.9 JTD Progression“ sa evidencionim brojem 952

Možda Vas zanima i sledeće...