1

Јавни позив за стипендирање талентованих ученика и студената

Јавни позив за стипендирање талентованих ученика и студената

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

 

ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА из средстава буџета Града Ниша за 2020.годину

 

ПРИЈАВA  ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА из средстава буџета Града Ниша за 2020.годину