1

220. седница ГВ – 24.01.2020.

  1. Тарифни систем у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
  2. Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша