1

Комисија  за избор корисника  15 стамебних јединица за социјално становање у заштићеним условима утврдила је Коначну листу реда првенства

Комисија  за избор корисника  15 стамебних јединица за социјално становање у заштићеним условима утврдила је Коначну листу реда првенства.

На основу утврђене листе комисија обавештава јавност  да је услов за давање на коришћење 1.стамебне јединице  намењене за социјално становање у заштићеним условима н територији Града Ниша , а на основу броја бодова додељених у складу са мерилима  за избор корисника  у оквиру коначне листе  реда првенства,испунило једно лице и то:

Ђурић Мара ,број предмета 02-1685 са укупним бројем бодова 40 .