1

218. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 17.01.2020. годинe

 1. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2020.годину
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о организацији Управе Градске Општине Пантелеј217. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 15.01.2020. годинe

 1. Решење о утврђивању Предлога програма спровођења друштвене бриге за здравље на територији Града Ниша за 2020. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о регулисању дуга за утрошену електричну енергију из ранијих година
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке o измени Одлуке о давању сагласности и усвајању предлога пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавање дела система јавног осветљења на територији Града Ниша
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на коначни нацрт уговора о јавно-приватном партнерству у области пружања услуга градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Нишког симфонијског оркестра за 2020. годину
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Дечијег културног центра Ниш за 2020. годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Позоришта лутака Ниш за 2020. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Народног музеја за 2020. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План и програм рада Народнoг позоришта Ниш за 2020. годину
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Историјског архива Ниш за 2020. годину
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш за 2020. годину
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2020. годину
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Установе Нишки културни центар за 2020. годину
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2020. годину Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш за 2020.годину
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм рада за 2020.годину и Финансијски план за 2020.годину Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш
 17. Решење о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш о одређивању фиксног дела цене снабдевања топлотном енергијом за крајње купце код којих је извршена обустава испоруке топлотне енргије
 18. Решење којим се одобрава издавање легитимацијa за коришћење бесплатног превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона) за 50 ангажованих лица у Градској управи Града Ниша – Секретаријату за локалну пореску администрацију у оквиру Програма реформе пореза на имовину
 19. Решење којим се укида решење Градске упаве града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-70/2019-09 од 06.05.2019. године, којим се предузетнику ДАНИЈЕЛ МИТРОВИЋ ПР РАДЊА ЗА ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА ДЕВЕТИ МАЈ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша
 20. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-141/2016-09 од 13.04.2016. године, којим се привредном субјекту BRANKO STOJANOVIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM I GRAĐEVINSKE RADOVE METAL-COLOR PLUS NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша
 21. Закључак којим се налаже Канцеларији за локални економски развој и пројекте да у сарадњи са инвеститором QUALIS Electronics d.o.o. уради предлог Елабората о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини без обавеза плаћањa накнаде на територији Града Ниша, у оквиру индустријске зоне КО Доње Међурово у Нишу
 22. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада „Народног универзитета“ Ниш за 2020. годину
 23. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2020. годину
 24. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм рада са финансијским планом Туристичке организације Ниш за 2020. годину