1

Архива 2019

  1. Ближа мерила са допунским критеријумима за избор програма које реализују удружења – организације особа са инвалидитетом из области социјалне заштите и заштите на територији Града Ниша
  2. Мишљење у вези са Нацртом конкурса за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији града Ниша у 2019. Години
  3. Листа вредновања и рангирања пријављених програма по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2019. години
  4. Критеријуми и ближа мерила за вредновање и рангирање пријављених програма и пројеката
  5. Мишљење Комисије у вези са Нацртом јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији Града Ниша у 2019. години
  6. Листа вредновања и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији Града Ниша у 2019. години.