1

ЈАВНИ ПОЗИВ За решавање стамбених потреба избеглица доделом 10 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији Градa Ниша

ЈАВНИ ПОЗИВ за решавање стамбених потреба избеглица доделом 10 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији Градa Ниша

 
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи за куповину 10 сеоских кућа са окућницом, односно одговарајуће непокретности намењене становању за побољшање услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву на територији града ниша

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи за куповину 10 сеоских кућа са окућницом, односно одговарајуће непокретности намењене становању за побољшање услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву на територији града ниша
КОНКУРС за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2020. години

КОНКУРС за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2020. години

АНЕКС-1-Изјава подносиоца пријаве на Конкурс 2020

Прилог 1- Образац за писање програма
Прилог 2 – Образац буџета програма
Прилог 3- Образац месечног плана  ктивности
Прилог 4 – Извршни преглед програма
Прилог 5 – Наративни буџет програма
Прилог 6 – Упутство за писање програма
Прилог 7- Упутство за састављање буџета
Смернице за подносиоце програма
Упутство за попуњавање Прилога 3

Ближа мерила за избор програма са допунским критеријумима (начин бодовања) (3)