JAVNI POZIV Za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 10 paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja na teritoriji Grada Niša

JAVNI POZIV za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 10 paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja na teritoriji Grada Niša

 
JAVNI POZIV za izbor korisnika za dodelu pomoći za kupovinu 10 seoskih kuća sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu na teritoriji grada niša

JAVNI POZIV za izbor korisnika za dodelu pomoći za kupovinu 10 seoskih kuća sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu na teritoriji grada niša
KONKURS za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja-organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2020. godini

KONKURS za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja-organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2020. godini

ANEKS-1-Izjava podnosioca prijave na Konkurs 2020

Prilog 1- Obrazac za pisanje programa
Prilog 2 – Obrazac budžeta programa
Prilog 3- Obrazac mesečnog plana  ktivnosti
Prilog 4 – Izvršni pregled programa
Prilog 5 – Narativni budžet programa
Prilog 6 – Uputstvo za pisanje programa
Prilog 7- Uputstvo za sastavljanje budžeta
Smernice za podnosioce programa
Uputstvo za popunjavanje Priloga 3

Bliža merila za izbor programa sa dopunskim kriterijumima (način bodovanja) (3)