OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA RADI UZIMANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

image_pdfimage_print

Na osnovu Rešenja Gradonačelnika grada Niša broj: 5072/2019-01 od 26.12.2019. godine, Sekretarijat za imovinsko pravne poslove  raspisuje

 

OGLAS ZA   PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA RADI UZIMANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

I           Raspisuje se oglas radi uzimanja u zakup poslovnog prostora u Nišu, za potrebe Grada Niša, Sekretarijata za kulturu i informisanje, u obuhvatu ulica:

Ekstra zona-ul. Generala Milojka Lešjanina do ul. Kneginje Ljubice, ul. Kneginje Ljubice do Trga Kralja Aleksandra Ujedinitelja, Trg Kralja Aleksandra Ujedinitelja, Trg Pavla Stojkovića, ul. Obilićev venac do ul. Jug-Bogdanove, ul. Obrenovićeva od ul. Cara Dušana do Trga 14. oktobar, Trg 14. oktobar, ul. Cara Dušana do Vojvode Mišića, ul. Koste Stamenkovića, Trg Republike, ul. Nikole Pašića, ul. Nade Tomić, Sinđelićev trg, ul. Kralja Stevana Prvovenčanog do ul. 7. jula, ul. Vožda Karađorđa od Trga Kralja Milana do ul. Kralja Stevana Prvovenčanog, poslovni prostor u TPC „Kalča“ i TPC „Gorča“, ul. Đuke Dinić od Jadranske do Bulevara 12. februar i Bulevar Nemanjića od broja 46 do ulice Boško Buha, ul. Boško Buha do ul. Majora Genića,

I ZONA

Područje Niša od mosta Mladosti duž ulice Kralja Stevana Prvovenčanog do ul. 7. juli, ulicom 7. juli do ul. Prvomajske, od ul. Prvomajske do ul. Zelengorske, ulicom Zelengorskom do ul. Vojvode Mišića, ulicama Vojvode Mišića, Ratka Vukićevića i Filipa Višnjića do železničke pruge Niš-Dimitrovgrad, prugom do raskrsnice ulica Hajduk Veljkove i Episkopske, ul. Episkopskom do Trga 14. oktobar, ul. Prijezdinom do ul. Cara Dušana, ul. Obilićev venac od Jug Bogdanove do pruge Beograd-Dimitrovgrad, prugom do ul. Generala Milojka Lešjanina, ulicom Generala Milojka Lešjanina do ul. Kneginje Ljubice, ul. Kneginje Ljubice preko Kamenog mosta, Bulevarom 12. februar do ul. Đuke Dinić.

Navedeno područje obuhvata ulice:

Kej 29. Decembra, Milentijeva, Jeronimova, 7. Juli od Kralja Stevana Prvovenčanog do Trga Kralja Milana, Svetosavska, Mačvanska, Lole Ribara, Orlovića Pavla, Strahinjića Bana, Dobrile Trajković, Todora Milovanovića od Zelengorske do Prvomajske, Zelengorska , Prvomajska, Vožda Karađorđa od Kralja Stevana Prvovenčanog do Bul. Zorana Đinđića, Generala Bože Jankovića, Primorska, Prešernova, Vojvode Vuka, Kralja Vukašina, Josifa Pančića, Mije Petrovića, Hajduk Veljkova, Učitelj Milina, Tome Roksandića, Rajićeva, Trg Učitelj Tase, Dobričina, Čairska od Filipa Višnjića do Episkopske,Episkopska od Hajduk Veljkove do Trga 14. oktobar, Ivana Gundulića, Branislava Nušića, Ljubička, Trg Učitelj Tase, Učitelj Tasina, Janka Veselinovića, Oblačića Rada, Prijezdina, Jug Bogdanova od ul. Obilićev venac do Trga Pavla Stojkovića, Kozaračka, Topličina, Jugovićeva, Sretena Stefanovića, Novopazarska, Jovana Ristića do pruge Beograd-Dimitrovgrad, Vardarska, Sokolska, Petra Vučinića, Vlasinska, Kej Mike Paligorića do Jadranske, Jelene Dimitrijević, Šumatovačka od bul. 12. Februar do Trga Bratstva i Jedinstva, Trg Bratstva i Jedinstva, Anete Andrejević, Franca Rozmana, Dobrička, Jadranska, Kej Srpskih Sestara, Marka Oreškovića, Skopljanska, Davidova (raniji naziv: Ruđera Boškovića), Balkanska, Svetozara Markovića (bez dela koji pripada centralnoj zoni), Drvarska, Karadžićeva, Generala Tranijea, Niška Tvrđava, Borivoja Gojkovića, Aleksandra Nenadovića i poslovni prostor u ul. Vojvode Gojka br.2.

Područje Niške Banje koje obuhvata ul. Srpskih junaka, ul. Ruzveltovu, Trg Republike i ul. Hajduk Veljkovu.

površine oko 1000 m2  poslovnog prostora koji treba da sadrži veliku salu sa binom, pratećim holom sa garderoberom, odvojenim muškim i ženskim toaletima, galerijom, odvojenim svlačionicama, vip sobom za predavača, multimedijalnom salom i velikom salom sa pratećim prostorijama za potrebe gradskih manifestacija, za horske nastupe, za stručna i seminarska predavanja, za promocije, za glumačke nastupe, za video predstave, za izložbe, za zvanične prijeme i dr. na period do 31.12.2020. godine uz mogućnost produženja ugovora o zakupu, a što bi se regulisalo Aneksom ugovora o zakupu, ukoliko postoji potreba Grada Niša, za nastavak korišćenja zakupljenog poslovnog prostora.

Poslovni prostor se uzima bez obaveze plaćanja komunalnih troškova.

II    Izbor najpovoljnije ponude izvršiće se ako je na oglas u roku podneta najmanje jedna ponuda koja je u skladu sa uslovima ovog oglasa.

III  Pisana ponuda treba da sadrži iznos mesečne zakupnine do 166.666,00 dinara  bez obračunatog PDV-a, naziv ponuđača i adresu poslovnog prostora koji je predmet zakupa, dokaz o pravu svojine ili pravu raspolaganja na poslovnom prostoru kao i ostale potrebne elemente.

Podnosilac prijave koji je u sistemu PDV potrebno je da iskaže cenu bez i sa PDV, a podnosilac prijave koji nije u sistemu PDV potrebno je da iskaže samo cenu bez PDV sa napomenom da nije u sistemu PDV.

Prijave podnosilaca koji su u sistemu PDV i prijave podnosilaca koji nisu u sistemu PDV ocenjivaće se tako što će se upoređivati njihove cene iskazane bez PDV.

IV Ukoliko pisanu ponudu dostavlja fizičko lice, uz prijavu dostaviti i overenu fotokopiju lične karte.

Ukoliko pisanu ponudu dostavlja pravno lice uz prijavu dostaviti: overenu fotokopiju izvoda iz registra privrednih subjekata, poreski identifikacioni broj (PIB), ime i prezime direktora i njegov potpis (OP obrazac), i ime i prezime ovlašćenog lica za podnošenje pisane ponude, sa overenim punomoćjem, ukoliko direktor pravnog lica nije prisutan na otvaranju.

V         Rok za dostavljanje pisanih ponuda je 12 (dvanaest)  dana od dana objavljivanja oglasa  u dnevnom listu  „ALO“  na sajtu Grada Niša www.ni.rs i na oglasnoj tabli organa i službi Grada.

VI        Prijave se podnose Gradskoj upravi grada Niša, Sekretarijatu za imovinsko pravne poslove u Nišu, ul.Nikole Pašića br.24. kancelarija broj 22. na prvom spratu u vremenu od 08,00 do 15,30 časova ili preporučenom pošiljkom odnosno brzom poštom u zatvorenim kovertama na istu adresu sa jasno vidljivom naznakom: „ne otvarati-ponuda na oglas“ s tim što sve prijave moraju biti dostavljene do poslednjeg dana roka za podnošenje prijava do 15,30 časova, bez obzira na način dostavljanja prijava.

Na koverti u kojoj se dostavlja pisana ponuda treba da se nalazi samo adresa na koju se podnosi prijava i oznaka „ne otvarati-ponuda na oglas“.

VII      Prijave koje nisu u skladu sa uslovima oglasa ili koje su podnete posle određenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Poslednji rok za podnošenje prijava je 08.01.2020.godine.

VIII     Otvaranje pisanih ponuda održaće se dana 09. 01. 2020.godine, u prostorijama Gradske uprave, ulica Nikole Pašića broj 24, u Skupštinskoj sali br. 30, na prvom spratu, sa početkom u 10,00 časova.

Pored podnosilaca prijava, otvaranju pisanih ponuda mogu prisustvovati i druga zainteresovana lica.

IX      O izboru najpovoljnije ponude, ponuđači će biti obavešteni u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja konačnog rešenja.

Nakon razmatranja prispelih ponuda, razgledanja ponuđenog poslovnog prostora, sačinjavanja zapisnika o utvrđivanju stanja i komunalne opremljenosti ponuđenog poslovnog prostora, donošenja rešenja Gradonačelnika i dostavljenog mišljenja Pravobranilaštva grada Niša na predlog ugovora o zakupu poslovnog prostora koji bi bio zaključen između Grada Niša i najpovoljnijeg ponuđača, Grad  će pristupiti zaključenju ugovora.

X     Izbor najpovoljnijeg ponuđača Komisija će objaviti na sajtu grada Niša i na oglasnoj tabli organa i službi grada, u roku od 3(tri) dana od dana donošenja konačnog rešenja.

Sve informacije u vezi oglasa mogu se dobiti u Sekretarijatu za imovinsko pravne poslove u Nišu, ul. Nikole Pašića br.24, kancelarija broj 22, na prvom spratu ili telefonom broj 018/504-646, 504-645.

 

SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

                                                                

Možda Vas zanima i sledeće...