Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava

Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava u vidu državne pomoći male vrednosti, predviđena Programom lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2019. godinu, a u skladu sa preporukom Komisije za dodelu finansijskih sredstava i to privrednim subjektima sa teritorije Grada Niša, čije su prijave pristigle u periodu od 08.10. do 22.10.2019. godine (u drugom krugu).(.pdf)