Odluka Nadzornog odbora JKP “Gradska toplana“ Niš broj 6108/6 od 29.11.2019. god. sa obrazloženjem

Odluka Nadzornog odbora JKP “Gradska toplana“ Niš broj 6108/6 od 29.11.2019. god. sa obrazloženjem




O G L A S O JAVNOM NADMETANJU RADI ZASNIVANJA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA

Oglas o javnom nadmetanju radi zasnivanja zakupa poslovnog prostora dana 10.12.2019. godine kada će biti i objavljen u dnevnom listu „ALO“. (.docx)