Ј А В Н И П О З И В за достављање предлога за доделу највишег јавног признања Града Ниша Награде ”11. ЈАНУАР”

Ј А В Н И   П О З И В

за достављање предлога за доделу највишег јавног признања

Града Ниша Награде ”11. ЈАНУАР”  02.12.2020 (.doc)