1

Ј А В Н И П О З И В за достављање предлога за доделу највишег јавног признања Града Ниша Награде ”11. ЈАНУАР”

Ј А В Н И   П О З И В

за достављање предлога за доделу највишег јавног признања

Града Ниша Награде ”11. ЈАНУАР”  02.12.2020 (.doc)
ЈАВНИ КОНКУРСИ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА НИША, од 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА „грађевински инспектор“, на неодређено време у Градској управи града Ниша, у Секретаријату за инспекцијске послове

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА „инспектор за путеве“,  на неодређено време у Градској управи града Ниша, у Секретаријату за инспекцијске послове

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА „послови располагања стамбеним простором“, на неодређено време у Градској управи града Ниша, у Секретаријату за имовинско-правне послове

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА „послови сарадње са дијаспором“, на неодређено време у Градској управи града Ниша, у Секретаријату за послове управе и грађанска стања

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА „послови фактурисања“, на неодређено време у Градској управи града Ниша, у Секретаријату за финансије

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА „послови контроле захтева за плаћање у области образовања, предшколске установе и заштите животне средине“, на неодређено време у Градској управи града Ниша, у Секретаријату за финансије

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ,,Послови уписа права јавне својине, прибављања и располагања непокретностима у јавној својини Града Ниша“, на неодређено време у Градској управи града Ниша, у Секретаријату за имовинско-правне послове

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ,,Послови давања у закуп и давања на коришћење пословног простора, на неодређено време у Градској управи града Ниша, у Секретаријату за имовинско-правне послове

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА „Послови на припреми и закључењу уговора“, на неодређено време у Градској управи града Ниша, у Секретаријату за инвестиције

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА „Економски послови на реализацији програма уређивања“, на неодређено време у Градској управи града Ниша, у Секретаријату за инвестиције

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА „послови праћења  рада установа културе и управљање културним наслеђем града Ниша“, на неодређено време у Градској управи града Ниша, у Секретаријату за културу и информисање

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА „послови за утврђивање изворних прихода локалне самоуправе“, на неодређено време у Градској управи града Ниша, у Секретаријату за локалну пореску администрацију

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА „нормативно-правни послови“, на неодређено време у Градској управи града Ниша, у Секретаријату за привреду

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА „послови финансијске контроле програма спортских организација“, на неодређено време у Градској управи града Ниша, у Секретаријату за омладину и спорт

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА „правни послови на озакоњењу објеката“, на неодређено време у Градској управи града Ниша, у Секретаријату за озакоњење

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА „послови праћења рада установа“, на неодређено време у Градској управи града Ниша, у Секретаријату за примарну здравствену заштиту

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА „финансијски и планско-аналитички послови“, на неодређено време у Градској управи града Ниша, у Секретаријату за привреду

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА „Послови радних односа“, на неодређено време у Градској управи града Ниша, у Служби начелника Градске управе

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА „Послови припреме конкурсне документације“, на неодређено време у Градској управи града Ниша, у Служби за заједничке послове

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА „послови управљања, планирања и аутоматске обраде података“, на неодређено време у Градској управи града Ниша,  у Секретаријату за заштиту животне средине

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА „послови праћења стања животне средине и мониторинг“, на неодређено време у Градској управи града Ниша,  у Секретаријату за заштиту животне средине

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА у  Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, радно место  „послови евиденције података у области енергетске ефикасности“

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА у Секретаријату за послове управе и грађанска стања за радно место „заменик матичара“

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА у Служби начелника Градске управе радно место „стручно-оперативни послови протокола и односа са јавношћу“

Датум оглашавања: 02.12.2019. године.