1

Сва Решења објављенa до 09.12.2019 године

Решење о додели бесповратних средстава у виду државне помоћи мале вредности, предвиђена Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2019. годину, а у складу са препоруком Комисије за доделу финансијских средстава и то привредним субјектима са територије Града Ниша, чије су пријаве пристигле у периоду од 20.9. до 07.10.2019. године (у првом кругу)  (18.11.2019.)

 

Решење о именовању директора ЈКП Дирекција за јавни превоз

Pешење о именовању директора ЈКП Горица

Решење о именовању директора ЈП Нишстан

Решење о прест. ф-је вд директора ЈКП Дирекција за јавни превоз

Решење о престанку ф-је вд директора ЈКП Горица

Решење о престанку ф-је вд директора ЈП Нишстан

 


Решење Градоначелника о одобравању средстава по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2019. години


Решење o  расподели средстава за суфинансирање пројеката  за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2019. години појединачним давањима (25.06.2019.)

 


  1. Решењe о суфинансирању пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Ниша за 2019. годину  (16.5.2019.)
  2. Решењe о финансирању, односно суфинансирању пројеката мобилности субјеката у култури Града Ниша у области културе и уметности за годину (16.5.2019.)

Решење  о именовању чланова  стручне комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2019. години, (04.04.2019.)


И н ф о р м а ц и ј a

Предлог комисије за оцену пројеката поднетих по конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2018. години


Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2018. години, од дана 05.04.2018. године


Решење о постављању привременог заступника од 01.03.2018.године, почев од 05.03.2018.године до 12.03.2018.године


Решење о постављању привременог заступника од 30.01.2018.године, почев од 05.02.2018.године до 12.02.2018.године


Решење о постављању привременог заступника, почев од дана 30.11.2017. године до дана 08.12.2017. године


Решење о постављању привременог заступника, од дана 29.11.2017. године до дана 08.12.2017. године


Решенје о постављању привременог заступника, од дана 27.11.2017. године до дана 07.12.2017. године


РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ  И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НИША

ЈКП Градска топлана-Предраг Милачић
ЈКП Медиана-Драгослав Павловић
ЈКП Наиссус-Игор Вучић
ЈКП Обједињена наплата-Јелена Стојановић
ЈКП Паркинг сервис-Дејан Димитријевић
ЈКП Тржница-Горан Ђорђевић
ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша-Небојша Ловић
ЈП ГСА-Владан Стојановић
ЈП Нисстан-Ненад Хафнер
ЈП Завод за урбанизам-Мирољуб Станковић
Решење о престанку функције вд директора ЈКП”Градска топлана” Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП ”Медиана” Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП Нишстан”Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП Обједињена наплата
Решење о престанку мандата директора ЈКП за пијачне услуге ”Тржница” Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП за водовод и канализацију ”Наиссус”Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП”Градска топлана”Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП”Паркинг сервис”Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈП ”Градска стамбена агенција” Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈП Дирекција за изградњу града
Решење о престанку мандата директора ЈП Завод за урбанизам Ниш


 

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2017. Години, дана 26.09.2017. године.

И н ф о р м а ц и ј a

Предлог комисије за оцену пројеката поднетих по конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2017. години


Решење o именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2017. години, 17.08.2017.


Решење Градоначелника број 2619/2017-01 од 15.08.2017. године, донето по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2017. години, објављеним на сајту града 12.04.2017. године (скенирани документ у пдф-у).


Решење о финансирању, односно суфинансирању пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Ниша за 2017. годину


Решење  o расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2015. години, 16.01.2017.


Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017.годину, 28.11.2016.


Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша за 2016. годину (по пресуди), 20.12.2018. године.


Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања  на територији  Града Ниша у 2016. години, 10.08.2016.


Предлог комисије за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији  Града  Ниша у 2016. години, 10.08.2016.


Информација за учеснике медијског конкурса, 10.08.2016.


Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2016. Години, 19.07.2016. год.            Информација    Предлог комисије


Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката унапређивања  професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања  на територији  Града Ниша у 2016. години, 30.06.2016. год.


РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2016. ГОДИНИ, 21.06.2016.


Решење о поништењу решења о избору чланова стручне комисије, 16.05.2016.


Решење о поништењу конкурса у области јавног информисања за 2016. годину,  13.05.2016.


Решење о финансирању и суфинансирању пројеката за младе у 2016. години


Решење о суфинансирању пројеката у култури 2016. години


Pешење о измени Решења о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2016. години


Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2016. години  21.03.2016.


Решење о додели средстава за финансирање програма-пројеката на основу спроведеног Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији Града Ниша


Решење o расподели средстава за суфинансирање пројеката унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања   на територији  Града Ниша у 2015. Години  15.12.2015.


Решењe о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2015. години појединачним давањима, 09.12.2015.


Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката унапређивања  професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања, 27.11.2015.


Решење о додели средстава за финансирање програма-пројеката на основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног инетереса која спроводе удружења


Pешење о расподели средстава за суфинансирање пројеката  за остваривање јавног интереса у области јавног информисања појединачним давањима, 26.10.2015.


Решењe о додели средстава удружењима и организацијама особа са инвалидитетом по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015. години


Решење о додели средстава за финансирање програма-пројеката на основу спроведеног Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине у 2015. години


Решење о образовању радне групе за испитивање основаности приговора корисника на рачуне за испоручену топлотну енергију, 02.07.2015.


Решењe о додели средстава удружењима и организацијама особа са инвалидитетом по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015. години, 18.06.2015.


Решење о именовању директора јавног предузећа за аеродромске услуге “АЕРОДРОМ НИШ” Ниш, 09.06.2015.


Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности директора јавног комуналног предузећа дирекција за јавни превоз Града Ниша, 20.10.2014.