Сви Огласи објављени до 09.12.2019 године

Оглас о јавном надметању ради заснивања закупа пословног простора дана 10.12.2019. године када ће бити и објављен у дневном листу „АЛО“. (.docx)


Оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Град Ниша, објављен дана 09.12.2019. године до дана 08.01.2020. године


USAID SEEA Projekat Nis konkursna objava – The United States Agency for International Development (USAID) Serbia Energy Efficiency Activity – Reconstruction of Two substations – Radko Jovic and Mayakovski for JKP Gradska Toplana Niš, oglas od 17.06.2019. godine


оглас о давању у закуп пословног простора који је дана 30.05.2019. године објављен у дневном листу БЛИЦ


 Оглас за прикупљање писаних понуда ради узимања у закуп пословног простора који је објављен у дневном листу НАРОДНЕ НОВИНЕ дана 15.02.2019. године.


Запошљавање држављана Републике Србије у Словачкој Републици


ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ од 01.02.2019. године


 Оглас о јавном надметању ради ЗАСНИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, од дана 29.11.2018.године


Оглас за отуђење грађевинског земљишта јавним надметањем, које ће се одржати дана 14.12.2018. године, са почетком у 12 часова, у великој сали Скупштине града, на првом спрату Градске управе Града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24, од дана 08.11.2018.године.


Оглас за прибављање непокретности у јавну својину града Ниша у поступку прикупљања писмених понуда, од дана 18.10.2018.године.


Oглас o јавном надметању ради заснивања закупа пословног простора града Ниша, објављен у народним Новинама 27.09.2018.године.


 Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Нишу, од дана 29.05.2018. године


Оглас о јавном надметању ради заснивања закупа пословног простора који је објављен у дневном листу НАРОДНЕ НОВИНЕ НИШ дана 15.05.2018. године.


ОГЛАС за прикупљање писаних понуда ради узимања у закуп пословног простора, од дана 11.05.2018. године


ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа, од дана 07.05,2018. године


Оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем 


Обавештење о покретању јавне набавке поводом изградње социјалних станова (зграда 1. и зграда 2. са партерним уређењем)  у насељу Бранко Бјеговић у Нишу на к.п.бр. 7787/7 К.О. Каменица.


ЈАВНA  ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ТРГА КРАЉА МИЛАНА У НИШУ


Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта

Дана 15.01.2018. године расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Нишу.


Оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем, од дана 12.01.2018. године


ОГЛАС за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем, од дана 06.11.2017. године


ОГЛАС за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Нишу (ПДФ), од дана 12.09.2017. године


ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ЗАСНИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, од дана 24.08.2017. године.


ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА НИША У ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА од дана 18.07.2017. године


ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, 19.06.2017.


ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАНЈА, 20.03.2017


ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ, 10.03.2017.


Оглас за јавно надметање за давање у закуп пословног простора којим располаже и управља Град Ниш, 08.03.2016.


Оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем, 20.01.2016.


Оглас за продају робе,15.11.2016.


Оглас о јавном надметању ради заснивања закупа пословног простора, 04.11.2016.


Обавештење о поништавању огласа. 19.08.2016.


ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, 29.07.2016.


ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, 08.07.2016.год.


ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ЗАСНИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, 23.06.2016.


Јавни оглас за пријаву потраживања повериоцима Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана-у ликвидацији


Јавни оглас за ЗОНУ ПЛУС, 08.03.2016.


ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША У  ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, 25.12.2015.


ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ЗАСНИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, 03.11.2015


 

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА,  02.11.2015.


 

Оглас за отуђење непокретности у јавној својини Града Ниша у поступку јавног надметања, 19.06.2015.


 

Јавни оглас за постављење начелника управе за грађанска стања и опште послове, 08.04.2015.


 

Оглас за отуђење непокретности у јавној својини Града Ниша у поступку јавног надметања, 06.02.2015.


 

 
Сва Решења објављенa до 09.12.2019 године

Решење о додели бесповратних средстава у виду државне помоћи мале вредности, предвиђена Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2019. годину, а у складу са препоруком Комисије за доделу финансијских средстава и то привредним субјектима са територије Града Ниша, чије су пријаве пристигле у периоду од 20.9. до 07.10.2019. године (у првом кругу)  (18.11.2019.)

 

Решење о именовању директора ЈКП Дирекција за јавни превоз

Pешење о именовању директора ЈКП Горица

Решење о именовању директора ЈП Нишстан

Решење о прест. ф-је вд директора ЈКП Дирекција за јавни превоз

Решење о престанку ф-је вд директора ЈКП Горица

Решење о престанку ф-је вд директора ЈП Нишстан

 


Решење Градоначелника о одобравању средстава по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2019. години


Решење o  расподели средстава за суфинансирање пројеката  за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2019. години појединачним давањима (25.06.2019.)

 


  1. Решењe о суфинансирању пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Ниша за 2019. годину  (16.5.2019.)
  2. Решењe о финансирању, односно суфинансирању пројеката мобилности субјеката у култури Града Ниша у области културе и уметности за годину (16.5.2019.)

Решење  о именовању чланова  стручне комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2019. години, (04.04.2019.)


И н ф о р м а ц и ј a

Предлог комисије за оцену пројеката поднетих по конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2018. години


Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2018. години, од дана 05.04.2018. године


Решење о постављању привременог заступника од 01.03.2018.године, почев од 05.03.2018.године до 12.03.2018.године


Решење о постављању привременог заступника од 30.01.2018.године, почев од 05.02.2018.године до 12.02.2018.године


Решење о постављању привременог заступника, почев од дана 30.11.2017. године до дана 08.12.2017. године


Решење о постављању привременог заступника, од дана 29.11.2017. године до дана 08.12.2017. године


Решенје о постављању привременог заступника, од дана 27.11.2017. године до дана 07.12.2017. године


РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ  И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НИША

ЈКП Градска топлана-Предраг Милачић
ЈКП Медиана-Драгослав Павловић
ЈКП Наиссус-Игор Вучић
ЈКП Обједињена наплата-Јелена Стојановић
ЈКП Паркинг сервис-Дејан Димитријевић
ЈКП Тржница-Горан Ђорђевић
ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша-Небојша Ловић
ЈП ГСА-Владан Стојановић
ЈП Нисстан-Ненад Хафнер
ЈП Завод за урбанизам-Мирољуб Станковић
Решење о престанку функције вд директора ЈКП”Градска топлана” Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП ”Медиана” Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП Нишстан”Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП Обједињена наплата
Решење о престанку мандата директора ЈКП за пијачне услуге ”Тржница” Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП за водовод и канализацију ”Наиссус”Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП”Градска топлана”Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП”Паркинг сервис”Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈП ”Градска стамбена агенција” Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈП Дирекција за изградњу града
Решење о престанку мандата директора ЈП Завод за урбанизам Ниш


 

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2017. Години, дана 26.09.2017. године.

И н ф о р м а ц и ј a

Предлог комисије за оцену пројеката поднетих по конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2017. години


Решење o именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2017. години, 17.08.2017.


Решење Градоначелника број 2619/2017-01 од 15.08.2017. године, донето по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2017. години, објављеним на сајту града 12.04.2017. године (скенирани документ у пдф-у).


Решење о финансирању, односно суфинансирању пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Ниша за 2017. годину


Решење  o расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2015. години, 16.01.2017.


Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017.годину, 28.11.2016.


Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша за 2016. годину (по пресуди), 20.12.2018. године.


Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања  на територији  Града Ниша у 2016. години, 10.08.2016.


Предлог комисије за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији  Града  Ниша у 2016. години, 10.08.2016.


Информација за учеснике медијског конкурса, 10.08.2016.


Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2016. Години, 19.07.2016. год.            Информација    Предлог комисије


Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката унапређивања  професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања  на територији  Града Ниша у 2016. години, 30.06.2016. год.


РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2016. ГОДИНИ, 21.06.2016.


Решење о поништењу решења о избору чланова стручне комисије, 16.05.2016.


Решење о поништењу конкурса у области јавног информисања за 2016. годину,  13.05.2016.


Решење о финансирању и суфинансирању пројеката за младе у 2016. години


Решење о суфинансирању пројеката у култури 2016. години


Pешење о измени Решења о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2016. години


Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2016. години  21.03.2016.


Решење о додели средстава за финансирање програма-пројеката на основу спроведеног Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији Града Ниша


Решење o расподели средстава за суфинансирање пројеката унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања   на територији  Града Ниша у 2015. Години  15.12.2015.


Решењe о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2015. години појединачним давањима, 09.12.2015.


Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката унапређивања  професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања, 27.11.2015.


Решење о додели средстава за финансирање програма-пројеката на основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног инетереса која спроводе удружења


Pешење о расподели средстава за суфинансирање пројеката  за остваривање јавног интереса у области јавног информисања појединачним давањима, 26.10.2015.


Решењe о додели средстава удружењима и организацијама особа са инвалидитетом по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015. години


Решење о додели средстава за финансирање програма-пројеката на основу спроведеног Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине у 2015. години


Решење о образовању радне групе за испитивање основаности приговора корисника на рачуне за испоручену топлотну енергију, 02.07.2015.


Решењe о додели средстава удружењима и организацијама особа са инвалидитетом по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015. години, 18.06.2015.


Решење о именовању директора јавног предузећа за аеродромске услуге “АЕРОДРОМ НИШ” Ниш, 09.06.2015.


Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности директора јавног комуналног предузећа дирекција за јавни превоз Града Ниша, 20.10.2014.