Сви Конкурси објављени до 29.11.2019

Јавни конкурси за избор директора:

Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш

Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш

Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш

Датум оглашавања: 23.08.2019. године.


Конкурс за У-Ни праксу 2019. , Каталог позиција и Пријавни формулар

Датум оглашавања: 08.07.2019.године


ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА: “Виши контролор изворних прихода “ у Градској управи града Ниша, Секретаријату за локалну пореску администрацију, Одсеку за наплату изворних прихода локалне самоуправе

Датум оглашавања: 20.06.2019.године

 

Конкурс за пољопривредне произвођаче за субвенције у пољопривреди

од 17.06.2019. године

 

ЈА В Н И К О Н К У Р С ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА МЛАДЕ У 2019. ГОДИНИ од 10.06.2019. године

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Правобранилачки помоћник 1– самостални саветник, 1 извшилац, на неодређено време у Правобранилаштву Града Ниша

Обавештење о рaсписивању јавног конкурса објављено је у дневним новинама  „БЛИЦ“ ,  дана 23. 04. 2019. године.

Образац за пријаву

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ

Конкурс ће бити отворен од 12.04.2019. године до 20.04.2019. године.

ПРИЈАВА  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА – 2019 (word) (pdf)


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ _од  21.03.2019

Листа вредновања и рангирања пријављених  програма и пројеката од јавног интереса које реализују Удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2019. години (12.06.2019. година)

Обавештење о продужетку рока за подношење предлога Програма и Пројеката за финансирање и суфинансирање Програма и Пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији Града Ниша у 2019. години

 

Критеријуми и ближа мерила за вредновање и рангирање пријављених програма и пројеката

Образац  број 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ на Јавни конкурс  (Word) 

Образац  број 2ПОДАЦИ О ПРЕДЛОГУ  ПРОГРАМА-ПРОЈЕКТА ЗАФИНАНСИРАЊЕ И/ИЛИ СУФИНАСИРАЊЕ  (Word)

Образац  број 3 БУЏЕТ ПРОЈЕКТА  (excell)

Образац  број 4БИОГРАФИЈЕ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА  (Word)

Образац  број 5 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРОЈЕКТА (Word )

Смернице, ближа мерила за избор програма или пројеката са допунским критетијумима и начин бодовања


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА – ОМЛАДИНА

Прилог – Изјава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА  – ИНСПЕКЦИЈЕ

Прилог – Изјава


Конкурс  за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Ниша за 2019. годину, од дана 18.03.2019. године

Извештај Наративни и финансиjски 2019 (word)

ПУК-Образац-пријава 2019 пројекти у култури (word)

Конкурс  за суфинансирање пројеката мобилности  субјеката у култури Града Ниша у области културе и уметности у 2019. години, од дана 18.03.2019. године

Извештај Наративни и финансиjски 2019 (word)
ПУК-Образац-пријава 2019 мобилност (word)

Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2019. години, од дана 09.03.2019. године

ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА –  “Послови контроле изворних прихода локалне самоуправе“ у Градској управи града Ниша, Секрететаријату за локалну пореску администрацију

Дан објављивања, 04.03.2019. године

Исправка  и допуна огласа

Дан објављивања, 05.03.2019. године


ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА  –  “Послови фактурисања“ у Градској управи града Ниша, Секретаријату за финансије

Дан објављивања, 04.03.2019. године

Исправка  и допуна огласа

Дан објављивања, 05.03.2019. године


Решење о прихватању предлога Комисије о избору 25 кандидата за доделу стипендија за 2018/19 годину за ученике средњих школа припаднике ромске националности на територији Града Ниша,

дана 25.01.2019. године.


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА НИША, број 9-2-1/2019-03 од 09.01.2019. године

Обавештење о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе Града Ниша објављено је у Дневним новинама „Blic“ дана 14.01.2019. године.


Решење о неуспеху јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Ниша, од дана 11.12.2018. године


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места „ послови физичко-технког обезбеђења објеката“ ,  један извршилац, намештеник-четврта врста радних места , у Градској управи града Ниша, са напоменом да је обавештење о јавном конккурсу објављено у дневним новинама „ Блиц“ 10.12.2018 .године.
Прилог – Изјава


Конкурс за три стручна сарадника на одређено време за Старт уп центар ДОО Ниш, од дана 07.12.2018. године


КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места „послови Градског услужног центра III, у звању виши референт, 1 извршилац, у Градској управи града Ниша, Секретаријату за послове управе и грађанска стања , од дана 09.11.2018.

Обавештење о расписивању јавног конкурса, објављено је у Дневним новинама „Blic“ дана 09.11.2018. године.

Прилог: ИЗЈАВА


КОНКУРС за подношење Јавних понуда за закуп пољ. Земљишта, од дана 29.10.2018.године.


Обавештење спортским организацијама о пријављивању за суфинансирање годишњих програма у области спорта у Граду Нишу за 2019.годину, од дана 29.10.2018.године.


КОНКУРС за “У-НИ праксу 2018.”, од дана 16.10.2018. године

Каталог позиција 2018
Пријавни форулар за студенте 2018 (пдф)


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА НИША.

Прилог: Изјава

Обавештење о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе Града Ниша објављено је у Дневним новинама „Blic“ дана 08.10.2018. године.


КОНКУРС   за суфинансирање пројеката мобилности   субјеката у култури Града Ниша у области културе и уметности у 2018. години, од дана 21.07.2018.


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА МЛАДЕ У 2018. ГОДИНИод дана 17.07.2018.


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2018. ГОДИНИ ОД 29.06.2018. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРОЈЕКАТА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

СМЕРНИЦЕ


КОНАЧНА ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА , од дана 07.09.2018.године

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА , од дана 23.08.2018.године


ИНТЕРНИ  КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места „послови евиденције података у области енергетске ефикасности“ у Градској управи града Ниша, Секретаријату  за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, дана 07.06.2018.године


ИНТЕРНИ  КОНКУРС за попуњавање радног места „послови Градског услужног центра III“ у Градској управи града Ниша, Секретаријату за послове управе и грађанска стања, од дана 05.06.2018. године


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА „ послови евиденције података у области енергетске ефикасности“ у Градској управи града Ниша, Секретаријату  за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, дана 25.05.2018.године.


Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката – манифестација (квалитетно провођење слободног времена младих) које се реализују у периоду од 1. јуна до 5. септембра 2018. године у Нишу


Интерни  конкурс за попуњавање радног места у Канцеларији за локални економски развој и пројекте – Послови праћења реализације и израде стратешких планова, од дана 10.05.2018. године

Интерни  конкурс за попуњавање радног места у Канцеларији за локални економски развој и пројекте – Послови унапређења пословног окружења, од дана 10.05.2018. године


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА Буџетски инспектор, у звању саветник, 1 извршилац, на неодређено време у Буџетској инспекцији Града Ниша, од дана 23.04.2018. године.


ИНТЕРНИ КОНКУРС  ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА у Буџетској инспекцији Града Ниш, од дана 13.04.2018. године


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Комунални полицајац III, у Градској управи града Ниша, Комуналној полицији, Сектору за комунално полицијске послове, Подручној организационој јединици за подручје Градске општине Медијана у звању виши референт, са 4 извршиоца.

————————————————————————————————————————

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног  места Технички послови на издавању локацијских услова, грађевинских дозвола и употребних дозвола, у звању саветник, 1 извршиоц, на неодређено време у Градској управи града Ниша, Секретаријату за планирање и изградњу.

————————————————————————————————————————

Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Комунални полицајац III, у Градској управа града Ниша, Комуналној полицији, Сектору за комунално полицијске послове, Подручној организационој јединици за подручје Градске општине Панталеј и Црвени Крст, са 3 извршиоца.

————————————————————————————————————————

Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Комунални полицајац III послови оперативне подршке, у звању виши референт, 1 извршиoц.

————————————————————————————————————————

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Комунални полицајац I послови оперативне подршке, у звању саветник, 3 извршиоца.

————————————————————————————————————————

Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Комунални полицијац III, у Градској управи града Ниша, Комуналној полицији, у Сектору за комунално–полицијске послове, Подручној организационој јединици за подручје Градске општине Медијана,  разврстаног у звање млађи референт, са 2 извршиоца.

————————————————————————————————————————

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Kомунални полицајац III, у Градској управи града Ниша, Комуналној полицији, у Сектору за комунално–полицијске послове, Подручној организационој јединици за подручје Градске општине Медијана,  разврстаног у звање референт, са 5 извршилаца.

————————————————————————————————————————

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Комунални полицајац II послови оперативне подршке, у Градској управи града Ниша, Комуналној полицији, у Сектору за нормативно-правну, аналитичко-логистичку и стручно-оперативну подршку, разврстаног у звање сарадник, са 2 извршиоца

————————————————————————————————————————


 

КОНКУРС за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2018. години, од дана 08.03.2018. године.

ИСПРАВКА КОНКУРСА, од дана 09.03.2018. године


Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места „шеф одсека“ у Градској управи града Ниша, Сектору за радне односе и опште послове, Одсеку за радне односе и опште пслове, од дана 07.03.2018.године


КОНКУРС за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Ниша за 2018. годину, од дана 01.03.2018. године


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА у Градској управи града Ниша, Секретаријату за планирање и изградњу, од дана 28.02.2018. године


Интерни конкурси за попуњавање радних места у Комуналној полицији, од дана 23.02.2017.године:


Конкурс за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији града Ниша у 2018. години

Број јавног Конкурса је: 4468/2017-01 од 27.12.2017. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

АНЕКС-1-Изјава подносиоца пријаве на Конкурс 2018
Прилог 1- Образац за писање програма
Прилог 2 – Образац буџета програма
Прилог 3 – Изврсни преглед програма
Прилог 4 – Наративни буџет програма
Прилог 5 – Упутство за писање програма
Прилог 6- Упутство за састављање буџета
Прилог 7- Образац месецног плана активности
Смернице за подносиоце програма
Упутство за подношење извештаја о реализацији програма
Упутство за попуњавање Прилога 7


К О Н К У Р С за давање у закуп станова изграђених у улици Мајаковског бр.14а

Коначна ранг листа од 17.11.2017. године


 

Интерни конкурс за попоуњавање извршилачког радног места – послови уписа права јавне својине, прибављања и располагања непокретностима у јавној својини града Ниша, у Градској управи града Ниша, Секретаријату за имовинско-правне послове.

Интерни конкурс за попоуњавање извршилачког радног места – просветни инспектор, у Градској управи града Ниша, Секретаријату за инспекцијске послове.


К О Н К У Р С за давање у закуп станова изграђених у улици Мајаковског бр.14а, од дана 02.11.2017. године


Обавештње спортским организацијама о пријављивању за суфинансирање годишњих програма у области спорта у Граду Нишу за 2018. годину, дана 26.09.2017. године.
Образац број 1
Образац број 2
Образац број 4


OДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА, број 06-417/2017-5-02 од 09.06.2017. године

Пословник Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа Града Ниша, број 134/2017-02 од 28.07.2017. године

Правилник о начину и поступку оцењивања кандидата за избор директора јавних предузећа Града Ниша, број 171/2017-02 од 09.09.2017. године


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА НИША

Додатак: изјава.

Обавештење о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе Града Ниша објављено је у Дневним новинама „Данас“ дана 25.08.2017. године.


Интерни конкурс за попуњавање радног места у Секретаријату за локалну пореску администрацију у Градској управи града Ниша, од 24.08.2017. године, за радно место: „помоћник секретара за Сектор за утврђивање и контролу изворних прихода прекршаје и процену тржишне вредности“.


Интерни конкурс за попуњавање радног места у Секретаријату за финансије у Градској управи Града Ниша, од 24.08.2017. године, за радно место: „послови контроле захтева за плаћање у области дечије и социјалне заштите, примарног здравства, привреде, пољопривреде, развоја туризма, имовинско-правних и инспекцијских послова“.


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места “за послове месних канцеларија II” у Градској управи Града Ниша, Секретаријату за послове управе и грађанска стања, од дана 21.08.2017. године.

Додатак: изјаве.


Решење Градоначелника број 2619/2017-01 од 15.08.2017. године, донето по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2017. години, објављеним на сајту града 12.04.2017. године (скенирани документ у пдф-у).


Интерни конкурс за попуњавање радног места у  Секретаријату за зашиту животне средине у Градској управи града Ниша, од 09.08.2017. године, за радно место:  „послови мониторинга животне средине“


Конкурс за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2017. години, од дана 21.07.2017


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА у Градској управи Града Ниша, Секретаријату за послове управе и грађанска стања


Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2017. години


Конкурс за финансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2017. години.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА_ПРОЈЕКАТА

БЛИЖА МЕРИЛА


Конкурс за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Ниша за 2017. годину, 31.05.2017


Одлука о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу стипендија у 2017. години.


Град Ниш и Универзитет у Нишу расписују конкурс “У-НИ пракса 2017”, за учешће у програму радне праксе у трајању од месец дана, августа 2017. године.
Пракса ће се обављати у јавним предузећима, градским управама и службама, установама културе и спорта и градским општинама, без новчане накнаде.

Позивају се студенти завршне године основних студија и студенти мастер студија факултета Универзитета у Нишу да се пријаве на конкурс који траје до 16. јуна 2017. године.


Интерни конкурс за попуњавање радног места у Служби за послове Градског већа, број 73-3/2017-23 од 03.05.2017. године, за радно место: Послови грађанске иницајативе и сарадње са Сталном конференцијом градова и општина 


Интерни конкурс за попуњавање радног места у Служби за послове Градског већа, број 73-4/2017-23 од 03.05.2017. године, за радно место: Канцеларијски послови


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА МЛАДЕ У 2017. ГОДИНИ

СМЕРНИЦЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРИЈАВА

Прилог бр. 1

Прилог бр. 1а

Прилог бр. 2

Прилог бр. 3

Прилог бр. 4

ИЗЈАВА


К О Н К У Р С за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008  и 143/2016) и члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/2013 и 98/2015)

Градоначелник Града Ниша расписује

 К О Н К У Р С

за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2017. годину који је донело Градско веће Града Ниша на седници од 17.03.2017. године, под бројем 363-6/2017-03.

 

РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ  (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ)

 • КРЕДИТНА ПОДРШКA – СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ –
 • ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
 • ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И РИБАРСКИХ ПРОИЗВОДА
 • УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
 • ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
 • ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ У СМИСЛУ ДОДАВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА КАО И УВОЂЕЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ, ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА
 • ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

Комплет текста можете преузети на следећем линку: Конкурс 2017;

Захтев за коришћење подстицајних средстава за 2017 за подршку инвестицијама;

Захтев за остваривање права на регрес за ВО 2017;

Захтев за регрес за премију осигурања;


Обавештење о расписивању јавних конкурса за попуњавање положаја начелника и заменика начелника Градске управе Града Ниша објављено је у Дневним новинама „Данас“ дана 21.03.2017. године:


Конкурс за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији града Ниша у 2017. години.

Број јавног Конкурса је : 559/2017-01 од 07.03.2017.године.


 

ИНТЕРНИ КОНКУРСИ, 05.12.2016.


НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НИША ЗА НАЈБОЉЕ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ У ОКВИРУ КАМПАЊЕ ДРОГА БЉАК НА ТЕМУ “ПЛАКАТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ”


Интерни конкурс за попуњавање радног места Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине града Ниша, 13.09.2016


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА, 27.06.2016


Конкурс за студенте Универзитета у Нишу по пројекту “У-Ни пракса 2016”

Прилог 1 – Каталог позиција

Прилог 2 – Пријавни формулар


КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2016. ГОДИНИ

Смернице конкурса

Прилог 1-Пријава

Прилог 2-Буџет пројекта

Прилог 3 -Наративни извештај

Прилог4 -Финансијски извештај


Конкурс за суфинансирање пројеката унапређивања  професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања на територији  града Ниша у 2016. години, 16.05.2016

Прилог 1-Пријава

 


ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА МЛАДЕ У 2016. ГОДИНИ

Прилог#1

Прилог#1а

Прилог#2

Прилог#3

Смернице


Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2016., 09.02.2016.

Прилог#1

Прилог#2

Прилог#3

Прилог#4


Јавни Конкурс за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења за 2016.год.

Прилог#1-Образац пријаве на конкурс


КОНКУРС за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2016. години   

Текст конкурса|Смернице|Изјава подносиоца|Прилог #1|Прилог #2|Прилог #3|Прилог #4|Прилог #5|Прилог #6


Конкурс – “ПАРТНЕРСКИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ” – 16.12.2015.


 

Кoнкурс за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Ниша за 2016. Годину (06.11.2015.)

Jавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији Града Ниша 03.11.2015.


Конкурс за суфинансирање пројеката унапређења професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2015 години, 15.10.2015.


Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења


Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења, 28.08.2015.


Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката – Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса,13.08.2015.

Прилог #1


Финална листа практиканата за У-НИ праксу 2015., 27.07.2015.


Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015. години, 21.07.2015.

Прилог #1Прилог #2Прилог #3Прилог #4Прилог #5Прилог #6Прилог #7Прилог #8


Решење о финансирању и суфинансирању пројеката за младе за 2015. годину, 20.07.2015.


Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2015. години под називом „Зелени Ниш“, 02.07.2015.

Прилог #1

Прилог #2


Листа о измени и допуни Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Jавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења, 02.07.2015.

Прилог #1


Јавни конкурс за избор корисника места за оглашавање, 17.06.2015.

Конкурсна документација


Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку/доделу садног материјала – сертификованог садног материјала, 08.06.2015.

Прилог #1

Прилог #2

Прилог #3


Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији Града Ниша у 2015. години под називом „ЗЕЛЕНИ НИШ“, 28.05.2015.

Образац пријаве

Форма завршног извештаја


Конкурс за У-НИ праксу 2015., 07.05.2015.

Каталог позиција

Пријавни формулар за студенте


Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2015. години, 30.04.2015.

Смернице за подносиоце пријава на јавни koнкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2015. години

Прилог #1

Прилог #2

Прилог #3

Прилог #4


Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2015. години, 17.04.2015.

Образац #1

Образац #2

Образац #3


Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења, 09.04.2015.

Образац пријаве на конкурс


Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015. години, 10.03.2015.

Смернице за подносиоце програма

Изјава подносиоца предлога програма или пројекта

Прилог #1

Прилог #2

Прилог #3

Прилог #4

Прилог #5

Прилог #6


Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за аеродромске услуге “Аеродром Ниш” Ниш, 05.03.2015.

Сви Јавни позиви објављени до 29.11.2019

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о продужењу  рока, по јавним позивима од 31.октобра 2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи за побољшање услова становања  интерно расељених лица, док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку  грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

ЈАВНИ  ПОЗИВ за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности

ЈАВНИ  ПОЗИВ за доделу средстава намењених побољшању услова живота  интерно расељених лица док су у расељеништву кроз набавку и доделу  робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовне активности

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 10 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији Градa Ниша


Обавештење спортским организацијама о пријављивању за суфинансирање годишњих програма у области спорта у Граду Нишу за 2020. годину (doc)

Образац 1- за домаћа такмичења;(docx)

Образац 2- за европска клубска такмичења;(docx)

Образац 4- за градске манифестације;(docx)

Изјава о доставњеној документацији;(docx)

Изјава о партнерству;(docx)

Потврда гранског савеза;(docx)


JАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ

1а. Пратећа документација за меру подршке ММСПП у циљу унапређења конкурентности

1б. Пратећа документација за меру подршке ММСПП у циљу унапређења конкурентности (фирме које користе услуге Start up центра и Coworking prostora )

 

2а. Пратећа документација за меру подршке ММСПП, за пројекте сарадње: компонента 1

2б. Пратећа документација за меру подршке ММСПП, за пројекте сарадње: компонента 2


ЈАВНИ  ПОЗИВ За ангажовање 2 (два) лица за потребе реализације Пројекта „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географско информационог система“, који финансира ЕУ кроз Програм EXCHANGE5 , од 09.09.2019.године


ЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НИША УЗ УЧЕШЋЕ ГРАДА НИША У СУБВЕНЦИОНИСАЊУ КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ, дана 06.09.2019. године


ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за три стамбене јединице намењене за социјално становање у заштићеним условима на територији Нишавског округа   од   07.082019. године


НАЦРТ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ

Канцеларија за локални економски развој и пројекте ће спровести јавну расправу о нацрту Програма локалног економског развоја Града Ниша у периоду од 27.05. до 04.06.2019. године.

Тим поводом, биће одржана јавна трибина дана 29.05.2019. године у великој сали Регионалне привредне коморе Ниш, од 12,00 сати.

Заинтересована микро, мала и средња предузећа и предузетници, Клуб привредника, Привредно-економски савет, удружења, организације цивилног друштва, представници Универзитета и средстава јавног информисања, органи и службе Града и други заинтересовани субјекти своје предлоге, примедбе и сугестије о Нацрту, могу доставити писаним путем КЛЕРПУ до 04.06.2019. године.


ЈАВНИ ПОЗИВ за ангажовање 2(два) лица за потребе реализације пројекта “Ефикасно и ефективно управљање имовином у Граду Нишу и Општини Ћуприја кроз увођење географско-информационог система”, који финансира ЕУ кроз програм EXCHANGE 5

ЈАВНИ-ПОЗИВ-СТРУЧНА-ПРАКСА-ГРАД-НИШ-СУФИНАНСИРАЊЕ-2019.пдф
Јавни-позив-субвенција-за-теже-запошљиве-категорије-2019.-ГРАД-НИШ.пдф

Захтев-са-бизнис-планом-за-2019-годину-теже-запошљиви.пдф

Захтев-са-бизнис-планом-за-доделу-субвенције-за-самозапошљавање-за-2019.-годину.пдф

ЈАВНИ-ПОЗИВ-СПЗ-ГРАД-НИШ-СУФИНАНСИРАЊЕ-2019.пдф

Јавни-позив-незапосленима-за-доделу-субвенције-за-самозапошљавање-у-2019.-ГРАД-НИШ.пдф

Јавни-конкурс-Јавни-радови-ОСИ-у-2019.-години-ЛАПЗ-ГРАД-НИШ-СУФИНАНСИРАЊЕ.пдф

ЗАХТЕВ-СТРУЧНА-ПРАКСА-ГРАД-НИШ-СУФИНАНСИРАЊЕ-2019.пдф

ЗАХТЕВ-СПЗ-ГРАД-НИШ-СУФИНАНСИРАЊЕ-2019.пдф


ЈАВНИ ПОЗИВ потенцијалним станарима за коришћење услуга и повезивање (pdf)


Обавештење комисије о расписивању Јавног позива  за избор корисника 2 стамбене једнице намењене за социјално становање избеглица у заштићеним условима на територији Града Ниша.Јавни позив  је део стамбеног прогама Потпројекат 5, са циљем решавања  стамбених потреба посебно социјално угрожених категорија избеглица


Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената:

Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о избору кандидата којима се не додељује стипендија

Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о избору кандидата за доделу стипендија

Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о одбацивању пријава


Јавни позив  за доделу стипендија талентованим спортистима у 2019. години


Јавни позив  за посебне програме   у области спорта у Граду Нишу за 2019. годину :


Листа вредновања и рангирања пријављених програма по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2019. години

 

Јавни позиви за личне пратиоце и персоналне асистенте са обрасцима захтева и Критеријумима од дана 17.01.2019. године:

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА ЛИЧНУ ПРАТЊУ ( од дана 05.02.2019):

ОДЛУКА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА УСЛУГА ПЕРСОНАЛНИХ АСИСТЕНАТА И ЛИЧНИХ ПРАТИОЦА ПО ПРИГОВОРИМА (од дана 05.02.2019):

Јавни позиви за личне пратиоце и персоналне асистенте са обрасцима захтева и Критеријумима од дана 17.01.2019. године:

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНТЕ И ЛИЧНУ ПРАТЊУ:

ОДЛУКА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА УСЛУГА ПЕРСОНАЛНИХ АСИСТЕНАТА И ЛИЧНИХ ПРАТИОЦА ПО ПРИГОВОРИМА


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

 

РАНГ ЛИСТА ЗА ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНТЕ И ЛИЧНУ ПРАТЊУ:

 

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији града Ниша у 2019. години, број 161/2019-01 од 22.01.2019. године

 • АНЕКС-1-Изјава подносиоца пријаве на Конкурс 2019 (pdf) (word)
 • Прилог 1- Образац за писање програма (pdf) (word)
 • Прилог 2 – Образац буџета програма (xls)
 • Прилог 3- Образац месечног плана активности (xls)
 • Прилог 4 – Изврсни преглед програма (pdf) (word)
 • Прилог 5 – Наративни буџет програма (pdf) (word)
 • Прилог 6 – Упутство за писање програма (pdf)
 • Прилог 7- Упутство за састављање буџета (pdf)
 • Смернице за подносиоце програма (pdf)
 • Упутство за попуњавање Прилога 3 (pdf)

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 23 сеоскe кућe и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја од дана 21.01.2019. године 


Јавни позиви за личне пратиоце и персоналне асистенте са обрасцима захтева и Критеријумима од дана 17.01.2019


Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије Града Ниша уз учешће Града Ниша у субвенционисању камате на креди

 1. Споразум о пословној сарадњи између Града Ниша и Банке
 1. Сагласност Канцеларије за локални економски развој и пројекте

Jавни позив за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину

 1. Пратећа документација за меру Интернационализација ММСПП
 1. Пратећа документација за меру Интернационализација удружења и привредних асоцијација
 1. Пратећа документација за меру Унапређење конкурентности ММСПП
 1. Пратећа документација за меру Унапређење конкурентности фирми које користе услуге Start up центра и Coworking prostora
 1. Пратећа документација за меру Унапређење сарадње привреде и научно-образовних институција

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева доделе помоћи у грађевинском материјалу за породицe интерно расељених лица за побољшање услова становања на територији Града Ниша, од дана 31.07.2018. године


ЈАВНИ ПОЗИВ  за избор корисника за доделу помоћи за куповину  сеоских кућа са окућницом за побољшање услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву и додатне помоћи за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће на територији Града Ниша, од дана 31.07.2018. године


Јавни конкурс за Фестивал младих Ниша, од дана 26.07.2018. године


Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу стипендије у 2018. години, од дана 19.06.2018. године

Одлука о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу стипендија у 2018 години, од дана 31.05.2018


Одлуку о решавању  стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са Листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова


Јавни позив за посебне програме у области спорта у Граду Нишу за 2018. годину, од дана 12.04.2018. године


Јавни позив за доделу стипендија талентованим спортистима у 2018 години, од дана 12.04.2018. године


Одлука комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената у 2018. години

Одлука о избору кандидата за доделу стипендија талентованим ученицима и студентима, од дана 05.04.2018. године

Одлука о избору кандидата којима се не додељује стипендија за талентоване ученике и студенте, од дана 05.04.2018. године


ЈАВНИ ПОЗИВ за стипендирање талентованих ученика и студената у 2018. години

ОБРАЗАЦ пријаве за ученике средњих школа

ОБРАЗАЦ пријаве за студенте високошколских установа

ОБАВЕШТЕЊЕ о обради података о личности


Tекст Других измена и допуна Јавног позива за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2017. годину – измене и допуне су објављене у Сл.листу Града Ниша број 118/17 од 20.11.2017. године


ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање пријава за остваривање права на бесплатан тренинг безбедне вожње за младе возаче са пробном возачком дозволом са територије Града Ниша, од дана 06.11.2017. године


ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима на територији града Ниша


ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање предлога за програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2018. годину, од дана 22.09.2017. године (пдф)


ЈАВНИ ПОЗИВ за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Ниша за 2018. годину, објављен дана 04.09.2017.


Јавни позив за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације програма локалног економског развоја Града Ниша за 2017. годину, од дана 15.08.2017. године.

Измене и допуне Јавног позива (Измене су објављене у ’’Службеном листу Града Ниша’’, број 102/17 од 09.10.2017.године)
Текст Јавног позива
Пратећа документација и Критеријуми за оцењивање за меру Интернационализације

Пратећа документација и Критеријуми за оцењивање за меру Унапређење конкурентности

Пратећа документација и Критеријуми за оцењивање за меру Унапређење сарадње привреде и научно-образовних институција

JАВНИ ПОЗИВ банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије Града Ниша уз учешће Града Ниша у субвенционисању камате на кредите за набавку обртних средстава, 11.08.2017. године


Позив на јавну расправу о нацрту закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, 09.08.2017. године


Обавештење Комисије за социјално становање у заштићеним условима о расписивању Јавног позива, 07.08.2017. године

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима на територији града Ниша, 07.08.2017. године


Јавни позив за коришћење услуга и повезивање у Центар за иновативно предузетништво младих (скраћено Старт-ап центар) на Електронском факултету у Нишу

Jaвни позив
Образац пријаве
Предлог концепта успостављања Центра


Јавни позиви – суфинансирање – Град Ниш и Национална служба за запошљавање

1. Јавни позив за јавне радове

2. Јавни позив за стручну праксу

3. Јавни позив за самозапошљавање

4. Јавни позив за теже запошљиве


Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Ниша за 2018. годину


Обавештење и Одлука Комисије за избор корисника 15 стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима


Одлука о усвајању приговора

Одлука о избору кандидата за доделу стипендија

Одлука о избору кандидата којима се не додељује стипендија


ЈАВНИ ПОЗИВ за стипендирање талентованих ученика и студената

ОБРАЗАЦ пријаве за ученике средњих школа

ОБРАЗАЦ пријаве за студенте високошколских установа

ОБРАЗАЦ добровољног пристанка за обраду података о личности


ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу стипендија талентованим спортистима у 2017. години

ОБРАЗАЦ 7

ПОТВРДА ГРАЂАНСКОГ САВЕЗА – СТИПЕНДИЈЕ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ НИШУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Образац


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 30 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 30 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ – продужење рока


Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 30 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 30 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ


Јавни позив за достављање предлога за доделу највишег јавног признања Града Ниша награде ”11. ЈАНУАР”


Јавни позив ради прикупљања предлога за чланове Савета за људска и мањинска права, 02.11.2016.    


Јавни позив за доделу садница интерно расељеним и избеглим лицима

Јавни позив за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2016 години.

txt_256   Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2016 години.


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2017. ГОДИНУ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ЗА ТОЛЕРАНЦИЈУ ”ЦАР КОНСТАНТИН”


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА УГРОЖЕНОГ КУПЦА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ДОДЕЛЕ ПОМОЋИ У НАБАВЦИ И ДОДЕЛИ РОБЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОКРЕТАЊЕ, РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ДОДЕЛЕ ПОМОЋИ У НАБАВЦИ И ДОДЕЛИ РОБЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОКРЕТАЊЕ, РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ДОДЕЛЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ 10 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ НИШУ ЗА 2016. ГОДИНУ     Образац #1


ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу стипендија талентованим спортистима у 2016. години

Образац предлога кандидата за доделу стипендија талентованим спортистима (образац број 5)


ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима на територији града Ниша


Јавни позив за стипендирање талентованих ученика и студената у 2016. години


Јавни позив за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица, док су у расељеништву, кроз доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за кориснике програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије


Јавни позив Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица о јавнom позивu за доделу пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица


Јавни позив Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица о Јавном позиву за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗАКУПАЦА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СТАНОВИМА У СВОЈИНИ ГРАЂАНА, ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА


Јавни позив за учешће послодаваца у реализацији програма запошљавања приправника на територији Града Ниша за 2015. годину

Захтев за учешће у програму запошљавања – приправници Град Ниш 2015


Јавни позив за подношење захтева доделе средстава намењених стварању и побољшању услова становања (грађевински материјал), интерно расељених лица на територији Града Ниша, 22.04.2015.


 

Јавни позив за подношење захтева доделе помоћи при куповини 10 домаћинстава са окућницом за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву на територији Града Ниша, 22.04.2015.


 

Јавни позив за достављање предлога за доделу награде за толеранцију “ЦАР КОНСТАНТИН”, 08.04.2015.


 

Јавни позив за организацију манифестације “Матурантска парада 2015”, 27.03.2015.


 

Јавни позив одгајивачима говеда са територије Града Ниша, 16.03.2015.


 

Јавни позив повртарима и цвећарима са територије Града Ниша, 16.03.2015.


 

Јавни позив воћарима и виноградарима са територије Града Ниша, 16.03.2015.


 

Јавни позив за подношење захтева доделе помоћи у набавци и додели робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности породицама интерно расељених лица на територији Града Ниша, 12.02.2015.


 

Јавни позив за подношење захтева доделе помоћи при куповини 10 домаћинстава са окућницом за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву на територији Града Ниша, 09.02.2015.


 

Јавни позив за подношење захтева доделе средстава намењених стварању и побољшању услова становања (грађевински материјал), интерно расељених лица на територији Града Ниша, 09.02.2015.


 

Јавни позив за доделу стипендија талентованим спортистима у 2015. години, 23.01.2015.

Образац #5


Јавни позив за посебне програме у области спорта у Граду Нишу за 2015. годину, 20.01.2015.

Образац #1

Образац #2


Јавни позив за стипендирање талентованих ученика и студената у 2015. години, 16.01.2015.

Образац #1

Образац #2

Образац #3

Образац #4

Образац #5