ODRŽAN SAJAM UDRUŽENJA KOJA SE BAVE MLADIMA

 

U dvorištu Oficirskog doma održan je Sajam udruženja koja se bave omladinskom politikom i prezentacija omladinskih projekata. Ovaj događaj bio je dobra prilika da omladinske organizacije predstave svoje aktivnosti mladima i da ih privuku da učestvuju u aktuelnim projektima. Lokalna samouprava podržava mlade podržavajući rad omladinskih udruženja, zbog čega se ovakvi sajmovi i organizuju, kako bi se postigao što veći stepen povezanosti između mladih i udruženja a time i mladih sa lokalnom samoupravom. Sva omladinska  udruženja, koja su po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2019. godini dobila sredstva za realizaciju projekata od Grada Niša, najavila su svoje projektne aktivnosti i sa njihovom sadržinom upoznala sve posetioce. Sajam su otvorili gradski većnik resorno zadužen za oblast omladine i sporta, Branislav Kačar, i pomoćnica gradonačelnika Grada Niša, Marina Kostić. Posetioci sajma, kao i predstavnici petnaest udruženja imali su prilike da sa većnikom porazgovaraju o svim problemima iz prakse i da svojim predlozima ponude neka nova rešenja i pravce u kojima bi u budućnosti trebalo da se razvija omladinski sektor u Gradu. Sajam omladinskih udruženja završna je manifestacija u okviru obeležavanja Evropske nedelje lokalne demokratije (ENLD) koju je organizovala Služba za poslove Gradonačelnika i Kancelarija za mlade Sekretarijata za omladinu i sport. Kako je centralna tema ove nedelje lokalna demokratija grad je nizom događaja odlučio da u fokusu lokalne demokratije ove godine budu mladi, kao najbitniji deo društva.