GRAD NIŠ OBELEŽAVA EVROPSKU NEDELJU LOKALNE DEMOKRATIJE

image_pdfimage_print

 

 

“Evropska nedelja lokalne demokratije” (ENLD) je godišnji evropski događaj u koordinaciji Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti. Lokalne vlasti iz svih 47 država članica Saveta Evrope i njihova udruženja organizuju javne događaje kako bi promovisali i podstakli demokratsko učešće na lokalnom nivou. Glavna tema ENLD za 2019-2020. godinu je “Lokalna demokratija: izgradnja poverenja, Ko-dizajniranje lokalne demokratije sa građanima, Praktikovanje otvorene uprave”. Gradovi i opštine biće u mogućnosti da organizuju aktivnosti tokom cele godine, sa naglaskom na glavni događaj koji se odvija u periodu od 14. do 20. oktobra 2019. godine.

I Grad Niš ove godine obeležava ENLD aktivnostima uz pomoć kojih će bolje razumeti potrebe građana, naročito mladih, i moći, zajedno sa njima, da razvije preciznije odgovore koji se tiču svih građana, a naročito mlađe generacije, čime će se povećati svest o značaju učešća u demokratskim procesima lokalne zajednice. Sa svešću o ulozi i odgovornosti gradonačelnika i organa Grada, građani će biti u mogućnosti da bolje razumeju rad organa lokalne samouprave i uzmu učešće.

Prva aktivnost koja će biti realizovana u okviru ENLD je prezentacija rada Saveta za mlade Skupštine Grada Niša i tribina na temu kako mladi mogu da učestvuju u radu lokalne samouprave. Ova prezentacija usmerena je na predstavljanje načina na koji mladi mogu da pristupe Savetu za mlade i uključe se u rešavanje pitanja mladih. Savet za mlade je mehanizam koji omogućava mladim ljudima da preuzmu aktivnu ulogu u donošenju odluka, kao i umrežavanje i međusektorsku saradnju institucija koje se bave mladima. Nakon prezentacije biće održana rasprava u kojoj će članovi Saveta za mlade pokušati da pruže informacije i odgovore na pitanja prisutnih.

Služba za poslove gradonačelnika organizuje posetu Učeničkog parlamenta i učenika starijih razreda Osnovne škole “Njegoš” Gradskoj kući i razgovor sa gradonačelnikom. Učenici ove škole imaće priliku da se upoznaju sa radom izvršne vlasti Grada Niša, da vide koje poslove gradonačelnik obavlja, na koji način donosi odluke, ali i da mu postave konkretna pitanja. Gradonačelnik će đacima pružiti  informacije šta lokalna uprava radi za decu, kako se rešavaju problemi dece i mladih i kako se sprovode nove aktivnosti.

Nakon toga organizuje se Sajam organizacija civilnog društva koje se bave omladinskom politikom i prezentaciju omladinskih projekata. Na ovom Sajmu omadinske organizacije moći će da predstave svoje aktivnosti mladima i načine saradnje sa lokalnim vlastima, kao i da privuku mlade da učestvuju u njihovim projektima. Lokalna samouprava podržava mlade podržavajući rad omladinskih udruženja.

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte (KLERP) u okviru ENLD organizuje  prezentaciju projekta „Otvoreni podaci, otvorene mogućnosti“ i interaktivnu radionicu. KLERP će predstaviti koncept Otvorenih podataka, primere dobre prakse u Srbiji i širom sveta, kao i primere ponovne upotrebe tih skupova podataka u cilju stvaranja dodate vrednosti i boljih i transparentnijih usluga koje se pružaju građanima. Šira javnost će takođe imati priliku da ima uvid u otvorene podatke Grada Niša, kao rezultat projekta „Podatke otvori, na mapi se stvori“ u sklopu nacionalnog projekta u organizaciji UNDP „Otvoreni podaci, otvorene mogućnosti“. Na kraju, kroz interaktivnu radionicu će biti sagledana moguća upotreba otvorenih podataka, uz učešće lokalnih kompanija, startapova i studenata, sa kojima bi se došlo do brzih i konkretnih predloga za rešavanje problema na teritoriji Grada Niša.

 

Možda Vas zanima i sledeće...