Slava grada Niša

Javna rasprava o nacrtu zakona o boračkim pitanjima

U Nišu je održana javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.
Novina u predlogu zakona je to što borci dobijaju svoj status , rekao je državni sekretar u Ministarstvu za rad ,boračka i socijalna pitanja Svetozar Aleksov i dodao da učesnici rata dobijaju i  boračku legitimaciju i dodatak u skladu sa zakonom.
Ovaj Nacrt zakona je praktično novi tekst koji sublimira sve dosadašnje propise, nekoliko zakona i podzakonskih akata,  od zaključaka Vlade do zakona koji obrađuju  posebne kategorije u ovoj oblasti. Svi kvalitetni predlozi uputiće se Narodnoj skupštini i nadležnim službama na razmatranje i usvajanje
Javnoj raspravi prisustvalo je stotinak boraca, predstavnika njihovih udruženja, kao i članovi porodica. Oni su pokušali da ukaže na probleme sa kojima se susreću u realnom životu.
Okupljeni borci smatraju da suštinske i stvarne probleme postojeći zakon nije regulisao, a najnoviji predlog ako bude usvojen u parlamentu neće promeniti njihov težak i ponižavajući društveni položaj.
Ratni veterani u Srbiji  pokušavaju da svojim predlozima utiču na zakon koji reguliše njihov status i prava koje im država duguje s obzirom na njihovu žrtvu tokom ratova devedesetih godina.
Organizatori rasprave  su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu, čiji su predstavnici učestvovali u javnoj raspravi.