POTPISAN UGOVOR O POMOĆI INVALIDIMA RADA

Gradonačelnik Darko Bulatović i direktorica Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš” Slađana Majkić potpisali su u gradskoj kući Ugovor o saradnji na projektu  „Zdravlje invalida rada“. Partner na projektu su i Udruženje invalida rada grada Niša i  Udruženje “Životna Snaga”.

          Projektom, za čiju je  realizaciju  Grad  izdvojio 5 miliona dinara,  biće obuhvaćeno 500 građana, invalidskih penzionera, koji su radili u nekadašnjim velikim industrijskim sistemima, a  sada žive u ruralnim sredinama.

Cilj projekta je stvaranje uslova za pružanje zdravstvene i socijalne zaštite svim ugroženim članovima Udruženja invalida rada u ruralnim područjima  u cilju unapređenja i poboljšanja njihovog opšteg zdravlja i socijalnog blagostanja.

Na osnovu rezultata ovog projekta predložiće se  mere aktivne zdravstvene zaštite radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom u periodu posle odlaska u penziju. Mere zaštite će uključiti i analizu potrebe organizovanja preventivnih zdravstvenih pregleda i posle odlaska u penziju sa predlogom obima, sadržaja i vremenskog perioda na koji će se oni organizovati i obavljati.