Zajednički projekat SANU I Grada Niša „Analiza kadrovskih potreba industrijskih preduzeća u Gradu Nišu: razvoj konkurentnih obrazovnih profila“

  • _JS_2807
  • _JS_2812
  • _JS_2820
  • _JS_2829
  • _JS_2836
  • _JS_2854
  • _JS_2865
  • _JS_2882
  • _JS_2888
  • _JS_2903
image_pdfimage_print

U prostorijama ogranka SANU u Nišu održana je prezentacija predstojećeg projekta „Analiza kadrovskih potreba industrijskih preduzeća u Gradu Nišu: razvoj konkurentnih obrazovnih profila“, koji će realizovati niški ogranak SANU a finansirati Grad Niš odnosno Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte.
Projekat obuhvata period od 9 meseci kontinuiranih istraživanja tržišta rada u Gradu Nišu u cilju unapređenja postojećih obrazovnih profila i kreiranja potencijalnih edukativnih programa celoživotnog učenja koji bi pomogli sticanju znanja i veština usklađenih sa potrebama privrede Grada Niša. Istraživanje je usmereno na identifikaciju potreba industrijskih preduzeća u Gradu Nišu kao poslodavaca za odgovarajućim obrazovnim profilima, kao i utvrđivanje postojećeg jaza u poslovnim veštinama novih visokoobrazovnih kadrova. Utvrđivanje razlika između veština potrebnih za obavljanje poslovnih aktivnosti i veština koje poseduju diplomirani studenti, kao i različitih dimenzija takve neusklađenosti na tržištu rada predstavlja prvi korak u procesu razvoja i unapređenja veština radne snage. Preciznije, ispitivanje potreba za kadrovima u različitim oblastima industrijske proizvodnje ima za cilj da se identifikuju sposobnosti i veštine diplomiranih studenata koje odgovaraju potrebama poslodavaca i u tom smislu pokrene proces kreiranja kvalifikovanog kadra. Za partnere na projektu odabrano je osam privrednih društava, malih i srednjih preduzeća, u oblasti industrijske proizvodnje, koja u Nišu trenutno zapošljavaju 2.309 radnika. Kriterijumi za selekciju partnera, osim veličine preduzeća i broja zaposlenih obuhvataju i delatnost preduzeća (oblasti industrijske proizvodnje koje su označene kao prioritetne– prehrambena, IT i elektro, mašinska i logistika, kao i reciklaža koja je usko povezana, jer je direktni dobavljač sirovina i za mašinsku i za elektro industriju). Očekivani ishod je produbljivanje saradnje sa postojećim i uspostavljanje i formalizacija poslovno-tehničke saradnje sa novim partnerima iz privrede. Na taj način projekat ostvaruje, izmedju ostalog, cilj saradnje akadamske zajednice i privrede – kroz angažovanje mladih naučnika (studenata doktorskih studija) u primenjenim istraživanjima.

Možda Vas zanima i sledeće...