Заједнички пројекат САНУ И Града Ниша „Анализа кадровских потреба индустријских предузећа у Граду Нишу: развој конкурентних образовних профила“

  • _JS_2807
  • _JS_2812
  • _JS_2820
  • _JS_2829
  • _JS_2836
  • _JS_2854
  • _JS_2865
  • _JS_2882
  • _JS_2888
  • _JS_2903
image_pdfimage_print

У просторијама огранка САНУ у Нишу одржана је презентација предстојећег пројекта „Анализа кадровских потреба индустријских предузећа у Граду Нишу: развој конкурентних образовних профила“, који ће реализовати нишки огранак САНУ а финансирати Град Ниш односно Канцеларија за локални економски развој и пројекте.
Пројекат обухвата период од 9 месеци континуираних истраживања тржишта рада у Граду Нишу у циљу унапређења постојећих образовних профила и креирања потенцијалних едукативних програма целоживотног учења који би помогли стицању знања и вештина усклађених са потребама привреде Града Ниша. Истраживање је усмерено на идентификацију потреба индустријских предузећа у Граду Нишу као послодаваца за одговарајућим образовним профилима, као и утврђивање постојећег јаза у пословним вештинама нових високообразовних кадрова. Утврђивање разлика између вештина потребних за обављање пословних активности и вештина које поседују дипломирани студенти, као и различитих димензија такве неусклађености на тржишту рада представља први корак у процесу развоја и унапређења вештина радне снаге. Прецизније, испитивање потреба за кадровима у различитим областима индустријске производње има за циљ да се идентификују способности и вештине дипломираних студената које одговарају потребама послодаваца и у том смислу покрене процес креирања квалификованог кадра. За партнере на пројекту одабрано је осам привредних друштава, малих и средњих предузећа, у области индустријске производње, која у Нишу тренутно запошљавају 2.309 радника. Критеријуми за селекцију партнера, осим величине предузећа и броја запослених обухватају и делатност предузећа (области индустријске производње које су означене као приоритетне– прехрамбена, ИТ и електро, машинска и логистика, као и рециклажа која је уско повезана, јер је директни добављач сировина и за машинску и за електро индустрију). Очекивани исход је продубљивање сарадње са постојећим и успостављање и формализација пословно-техничке сарадње са новим партнерима из привреде. На тај начин пројекат остварује, измедју осталог, циљ сарадње акадамске заједнице и привреде – кроз ангажовање младих научника (студената докторских студија) у примењеним истраживањима.

You may also like...