Međunarodni dan porodice

U Gradskoj kući obeležen je Međunarodni dan porodice.Zajednički projekat prezentacije programa osnaživanja porodica organizovali su Grad Niš i organizacija “SOS Dečija sela Srbija”.

Skupu u Gradskoj kući prisustvovao je i gradonačelnik Niša Darko Bulatović i resorna većnica Tijana Đorđević Ilić.

“Sprovodimo već 5 godina program zaštite porodice zajedno sa Centrom za socijalni rad i zakonskim merama trudimo se da pomognemo osnaživanju ove primarne ,ali veoma važne ljudske zajednice”,rekla je Tijana Đorđević Ilić.

Tokom prezentacije programa rada organizacije “SOS Dečija sela” rečeno je da je porodica osnovna ćelija društva koja pruža sigurnost pojedincu i da je zdrava porodica osnov prosperitetnog društva.

U Nišu već  5.godina radi Centar za podršku porodici “Putokaz”,koji se zalaže za implementaciju programa jačanja porodice,koje je istovremeno predstavlja i jačanje društva u celini.
IZLOŽBA I PREDAVANJE O SAVREMENOJ DANSKOJ ARHITEKTURI

Uz veliku podršku danskog Ministarstva spoljnih poslova i danskog Ministarstva za kulturu, Ambasada Kraljevine Danske ove godine organizuje izložbu i predavanje o savremenoj danskoj arhitekturi, u saradnji sa Gradom Nišom i Građevinsko-arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Nišu. Autori izložbe su dansko Ministarstvo spoljnih poslova, Udruženje danskih arhitektonskih firmi i DANISH™, platforma za promociju danske arhitekture i urbanizma. Izložba će prikazati primere savremene, održive arhitekture poznatih danskih firmi. Od društveno održivih projekata koji su usmereni na stvaranje interakcije do ekoloških, održivih projekata kojima se smanjuju emisije pretvaranjem energije sunca, vode i vetra u električnu energiju.
Nakon otvaranja izložbe studenti i svi zainteresovani će imati priliku da čuju predavanje Jakoba Macena nekadašnjeg člana urbanističkog tima Grada Kopenhagena, koji će sa prisutnima podeliti svoja iskustva iz oblasti urbanističkog planiranja gradova u Danskoj. Takođe, nakon predavanja, uz podršku danskog Ministarstva kulture, Ambasada Kraljevine Danske organizovaće prikazivanje danskog dokumentarnog filma „Velika arhitektura na maloj planeti“ u produkciji danske nacionalne televizije DR i produkcijske kuće „The Thin Green Line“, takođe u amfiteatru. Ovaj dokumentarni film se bavi primerima danske arhitekture i urbanističkog planiranja od Kopenhagena do Buenos Ajresa, kao i izazovima današnjice, poput klimatskih promena i sve veće urbanizacije.
Zajednički projekat SANU I Grada Niša „Analiza kadrovskih potreba industrijskih preduzeća u Gradu Nišu: razvoj konkurentnih obrazovnih profila“

U prostorijama ogranka SANU u Nišu održana je prezentacija predstojećeg projekta „Analiza kadrovskih potreba industrijskih preduzeća u Gradu Nišu: razvoj konkurentnih obrazovnih profila“, koji će realizovati niški ogranak SANU a finansirati Grad Niš odnosno Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte.
Projekat obuhvata period od 9 meseci kontinuiranih istraživanja tržišta rada u Gradu Nišu u cilju unapređenja postojećih obrazovnih profila i kreiranja potencijalnih edukativnih programa celoživotnog učenja koji bi pomogli sticanju znanja i veština usklađenih sa potrebama privrede Grada Niša. Istraživanje je usmereno na identifikaciju potreba industrijskih preduzeća u Gradu Nišu kao poslodavaca za odgovarajućim obrazovnim profilima, kao i utvrđivanje postojećeg jaza u poslovnim veštinama novih visokoobrazovnih kadrova. Utvrđivanje razlika između veština potrebnih za obavljanje poslovnih aktivnosti i veština koje poseduju diplomirani studenti, kao i različitih dimenzija takve neusklađenosti na tržištu rada predstavlja prvi korak u procesu razvoja i unapređenja veština radne snage. Preciznije, ispitivanje potreba za kadrovima u različitim oblastima industrijske proizvodnje ima za cilj da se identifikuju sposobnosti i veštine diplomiranih studenata koje odgovaraju potrebama poslodavaca i u tom smislu pokrene proces kreiranja kvalifikovanog kadra. Za partnere na projektu odabrano je osam privrednih društava, malih i srednjih preduzeća, u oblasti industrijske proizvodnje, koja u Nišu trenutno zapošljavaju 2.309 radnika. Kriterijumi za selekciju partnera, osim veličine preduzeća i broja zaposlenih obuhvataju i delatnost preduzeća (oblasti industrijske proizvodnje koje su označene kao prioritetne– prehrambena, IT i elektro, mašinska i logistika, kao i reciklaža koja je usko povezana, jer je direktni dobavljač sirovina i za mašinsku i za elektro industriju). Očekivani ishod je produbljivanje saradnje sa postojećim i uspostavljanje i formalizacija poslovno-tehničke saradnje sa novim partnerima iz privrede. Na taj način projekat ostvaruje, izmedju ostalog, cilj saradnje akadamske zajednice i privrede – kroz angažovanje mladih naučnika (studenata doktorskih studija) u primenjenim istraživanjima.