Potpisani sporazumi o aktivnoj politici zapošljavanja

Gradonačelnik Niša Darko Bulatović i direktori Nacionalne službe za zapošljavanje i JKP  “Mediana”potpisali su Sporazume o merama aktivne politike zapošljavanja.

Sporazum između Nacionalne službe zapošljavanja i Grada Niša  odnosi se na realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja.

Izdvojeno je ukupno 63,63 miliona dinara,od čega grad izdvaja 35 miliona, a NSZ 28,6 miliona dinara. Sredstva su namenja za sledeće mere aktivne politike zapošljavanja:

Javni radovi,subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima, subvencije za samozapošljavanje kao i program sticanja praktičnih znanja i program stručne prakse.

Ovom prilikom, takođe je  potpisan i Ugovor između Grada Niša,Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Niš i JKP “Medijana“  o sprovođenju javnog rada. Ovu meru Grad samostalno finansira sa 10 miliona dinara uz tehničku podršku NSZ. Ovom merom biće obuhvaćeno 65 lica.