Pomoć za interno raseljena lica

U Gradskoj kući danas je gradonačelnik Darko Bulatović uručio  pojedinačne ugovore o  realizaciji pomoći za interno raseljena lica kod kupovine  seoskih kuća sa okućnicom,kao i ugovore o pomoći u građevinskom i drugom materijalu za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom.

Ovaj projekat realizuje Grad Niš zajedno sa Komesarijatom za izbegla i interno raseljena lica.

 Komisija je donela odluku o konačnoj listi,a na osnovu koje će interno raseljenim licima biti pružena pomoć u otkupu seoskih kuća sa okućnicom i pružena dodatna pomoć u paketima građevinskog i ostalog materijala za popravku ili adaptaciju predmetnih seoskih kuća.

Vrednost ponuđenih seoskih kuća je 5.830.000,00 rsd,a učešće Grada je 530.000,00 rsd.

Otkupljene su 4 seoske kuće za isto toliko porodica interno raseljenih lica.