1

БЕСПЛАТНА АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ РОЂЕНУ 2018. ГОДИНЕ У НИШУ

        Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша, а у складу са Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2018. годину расписao je jaвни позив за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у 2018. години.

        Позив је упућен родитељима или старатељима са територије Града Ниша чија су деца рођена током 2018. године, да поднесу захтев за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за путничка возила. Критеријуми за доделу бесплатних дечијих аутоседишта су да је пребивалиште једног родитеља или старатеља на територији Града Ниша и да родитељ, односно старатељ поседује моторно возило у власништву. Приоритет приликом доделе имаће самохрани родитељи.

        Oбразац захтева (пријавни формулар) може се преузети у Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, у улици Вожда Карађорђа бр. 24, сваког радног дана од 11:00 до 14:00 часова, са званичног сајта Града Ниша (www.gu.ni.rs) или на писарници Градске управе Града Ниша (улица Николе Пашића бр. 24).

        Попуњен образац захтева (пријавни формулар) са пратећом документацијом подноси се преко писарнице Градске управе Града Ниша, са назнаком „Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај за доделу бесплатних дечијих аутоседишта“.

        Рок за подношење захтева је 29.03.2019. године до 15 часова.

        Неблаговремени и захтеви који не испуњавају тражене услове неће бити разматрани.