Preporuka Gradskog štaba za vanredne situacije grada Niša

Na trećoj vanrednoj sednici, održanoj 24.01.2019. Gradski štab za vanredne situacije grada Niša, doneo je sledeću:

P r e p o r u k u

Preporučuje se Komandantu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Niša da izda naredbu da se 25.01 i 26.01. u periodu obavljanja radova na sanaciji železničke nezgode kod mesta Jasenovik izvrši evakuacija i zbrinjavanje stanovništva i domaćih životinja!

O b r a z l o ž e nj e

U odgovoru broj 1/2019-180 od 24.01.2019., na Zaključak Gradskog štaba za vanredne situacije grada Niša od 23.01.2019., Akcioarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“, u licu v.d. generalnog direktora, obavestilo je Gradski štab za vanredne situacije da je su „kao upravljač železničke infrastrukture, izvršili sve tehničko-tehnološke aktivnosti iz delokruga svoga rada sa ciljem bezbednog saniranja posledica predmetnog vanrednog događaja.“
„Infrastruktura železnice Srbije“ obaveštava Gradski štab za vanredne situacije grada Niša da će podizanje na kolosek isklizlih cisterni obaviti uz maksimalne mere bezbednosti i opreza.
Gradski štab za vanredne situacije grada Niša obavešten je da je Uprava za vanredne situacije MUP-a obezbedila zaštitnu opremu za radnike železnice koji neposredno izvode radove na podizanju cistrni koji u slučaju isticanja amonijaka bez zaštitne opreme mogu biti životno ugroženi. Istovremeno, Uprava za vanredne situacije MUP-a obezbedila je prisustvo svog stručnog osoblja pod punom zaštitnom opremom, kao i potrebnih tehničkih sredstava, te će reagovati po unapred pripremljenom planu u slučaju bilo kakvog nepovoljnog razvoja događaja.
Obzirom je da su svi subjekti koji učestvuju u saniranju posledica izjavili da su izvršili sve pripreme da na najbezbedniji mogući način izvrše sanaciju železničke nezgode, i da je Uprava za vanredne situacije odredila radijus evakuacije, Gradski štab donosi napred navedenu preporuku.
Po završetku procesa zbrinjavanja stanovništva i domaćih životinja, Gradski štab za vanredne situacije obavestiće „Infrastrukturu železnice Srbije“ da je izvršio svoju zakonsku obavezu.
Povratak stanovništva u svoje domove predviđen je odmah nakon okončanja postupka sanacije.

Komandant Gradskog štaba za vanredne situacije grada Niša
Darko Bulatović