САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

На другој ванредној седници, одржаној 23.01.2019.  Градски штаб за ванредне ситуације града Ниша, донео је следећи:

З А К Љ У Ч А К

Поводом санирања последица железничке саобраћајне незгоде која је довела до исклизнућа и извртања две цистерне вагона на прузи Ниш-Сврљиг, у близини села Јасеновик, општина Пантелеј, град Ниш, Штаб за ванредне ситуације града Ниша, захтева од ЈП „Железница Србије“ и других субјеката који имају законску обавезу да претходно детаљно размотре насталу ситуацију и примене решење санације које је најбезбедније по животе и здравље људи, домаћих животиња и животну средину.

Градски Штаб за ванредне ситуације је у потпуности спреман да, пошто од надлежних добије обавештење да су се стекли сви потребни технички и безбедоносни услови за извођење операције, изврши своје законске обавезе у смислу привременог збрињавања становништва и животиња из потенцијално угрожене зоне.

Преко ограна градске општине Пантелеј Штаб је у сталном контакту са мештанима села Јасеновик, и благовремено ће их обавестити о даљим поступцима и активностима.

                                                 Командант Градског штаба за ванредне ситуације града Ниша

                                                                                              Дарко Булатовић