Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica

image_pdfimage_print

Predmet ovog  Javnog poziva je dodela pomoći kroz kupovinu 23 seoske  kuće i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala ili kućnih aparata/nameštaja za lica koja imaju prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji Grada.

Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće i dodelu paketa Pomoći je bespovratna i odobrava se u maksimalnom iznosu do 11.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan konverzije.

Pomoć za kupovinu seoske kuće odobrava se u maksimalnom iznosu do 9.500 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan konverzije, dok se Paket pomoći odobrava u maksimalnom iznosu do 1.500 evra,u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan konverzije.Izabrani korisnik pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće i dodelu paketa Pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće u iznosu do 50% .

Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći kroz kupovinu seoskih kuća i dodelom paketa Pomoći, mogu ostvariti izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to:

– izbeglicama koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i

– ugroženim izbeglicama u privatnom smeštaju i bivšim nosiocima stanarskog prava, a koji su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti.

Pomoć može da ostvari izbeglica i članovi njegovog porodičnog domaćinstva koji imaju boravište/prebivalište na teritoriji Grada, pod uslovima, merilima i u postupku koji su utvrđeni Pravilnikom.

Zainteresovana lica podnose prijave na Javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika Grada Niša, najkasnije u roku od 45 dana od dana javnog oglašavanja.

Dokumentacija se dostavlja u pisarnicu Grada Niša ili putem pošte na adresu: ul. Obrenovićeva bb, TC Kalča, lamela B, 1. sprat, lokal 39 sa napomenom „Za Javni poziv – RSP, Potprojekat 5 – seoske kuće.

 

 

 

 

 

 

Možda Vas zanima i sledeće...