Akti Gradskog veća Grada Niša za 2019. godinu

image_pdfimage_print

216. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 27.12.2019. godine

 

215. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 27.12.2019. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga trećih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Niška Banja – prva faza – parcijalne izmene
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga drugih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja GO Niška Banja – prva faza – zona lokaliteta „Etno selo“
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga plana detaljne regulacije poslovno trgovinskog kompleksa u Medoševcu na području Gradske opštine Crveni Krst
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Prvih izmena i dopuna Plana generalne regulacije Gradske opštine Pantelej – druga faza – parcijalne izmene
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Trećih izmena i dopuna Plana generalne regulacije Gradske opštine Crveni Krst – prva faza – parcijalne izmene
 6. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Niša, Službi za poslove Skupštine Grada, Službi za poslove Gradonačelnika, Službi za poslove Gradskog veća, Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte, Pravobranilaštvu Grada Niša, Kancelariji zaštitnika građana, Budžetskoj inspekciji Grada Niša i Službi za internu reviziju organa i službi Grada Niša
 7. Rešenje o utvrđivanju visine novčanog iznosa nagrade „11. januar“
 8. Rešenje kojim se odobrava dodela 1 (jedne) legitimacije za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I + II zona), za Andrijanu Borisov iz Čokota, koja je povređena u saobraćajnoj nesreći na pružnom prelazu ka Donjem Međurovu
 9. Rešenje kojim se odobrava dodela 1 (jedne) legitimacije za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I + II zona), za Ljiljanu Rajković iz Donjeg Međurova, koja je povređena u saobraćajnoj nesreći na pružnom prelazu ka Donjem Međurovu
 10. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-58/2016-09 od 23.02.2016. godine, kojim se privrednom društvu DELTA COMMERCE DOO NIŠ OGRANAK VIP TAXI odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša
 11. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-260/2013-09 od 09.01.2014. godine, kojim se privrednom društvu DELTA COMMERCE DOO NIŠ OGRANAK VIP TAXI odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša
 12. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-275/2015-09 od 18.01.2016. godine, kojim se privrednom društvu DELTA COMMERCE DOO NIŠ OGRANAK VIP TAXI odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša
 13. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-228/2013-09 od 09.12.2013. godine, kojim se privrednom društvu DELTA COMMERCE DOO NIŠ OGRANAK VIP TAXI odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša
 14. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-229/2013-09 od 09.12.2013. godine, kojim se privrednom društvu DELTA COMMERCE DOO NIŠ OGRANAK VIP TAXI odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša
 15. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-16/2014-09 od 18.02.2014. godine, kojim se privrednom društvu DELTA COMMERCE DOO NIŠ OGRANAK VIP TAXI odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša
 16. Rešenje o sufinansiranju i prihvatanju učešća u realizaciji projekta „Tehnopark Srbija 2 – podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova“ (2019-2023)
 17. Rešenje o realizaciji i sufinansiranju Projekta festival „Nauk nije bauk 12“
 18. Zaključak o stvaranju preduslova za realizaciju projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“
 19. Zaključak o davanju saglasnosti JKP „Naissus“ Niš da se odobri kreditno zaduženje, u iznosu od 850.000,00 EUR (osamstotinapedesethiljadaevra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, sa rokom vraćanja 12 meseci
 20. Zaključak kojim se preporučuje se Nadzornom odboru JKP „Mediana“ Niš da početak naplate potraživanja nastalog po osnovu pozajmica JKP „Gorica“ Niš, po svim zaključenim ugovorima, odloži za najmanje 45 dana

 

214. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 24.12.2019. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa uređivanja građevinskog zemljišta i održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Trećih izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Niša 2010-2025 – parcijalne izmene –
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana generalne regulacije spomeničkog kompleksa „Čegar“ u Nišu
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana generalne regulacije naselja Donja Studena, na području Gradske opštine Niška Banja
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana generalne regulacije naselja Paljina, na području Gradske opštine Crveni Krst
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Trećih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Medijana – parcijalne izmene –
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana detaljne regulacije naselja Vukmanovo, na području Gradske opštine Palilula
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana detaljne regulacije naselja Donje Vlase, na području Gradske opštine Palilula
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana detaljne regulacije naselja Jasenovik, na području Gradske opštine Pantelej
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana detaljne regulacije naselja Čukljenik, na području Gradske opštine Niška Banja
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana detaljne regulacije za područje Banje Topilo, na području Gradske opštine Crveni Krst
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće na površinama javne namene i upravljanju komunalnim otpadom
 13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku JP „Gradska stambena agencija“ Niš o prihvatanju ponude Banke Inteza za pružanje usluge kredita radi finansiranja izgradnje stambenih objekata u Ul. Majakovskog L7 i L9 u Nišu
 14. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javno komunalnog preduzeća “Mediana“ Niš za 2020. godinu
 15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gorica“ Niš za 2020. godinu
 16. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Naissus“ Niš za 2020. godinu
 17. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP Direkcija za javni prevoz grada Niša Niš za 2020. godinu
 18. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP Direkcija za izgradnju grada Niša za 2020. godinu
 19. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Parking-servis“ Niš za 2020. godinu
 20. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Objedinjena naplata“ Niš za 2020. godinu
 21. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Tržnica“ Niš za 2020. godinu
 22. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gradska toplana“ Niš za 2020. godinu
 23. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Gradska stambena agencija“ Niš za 2020. godinu
 24. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća Zavod za urbanizam Niš za 2020. godinu
 25. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za stambene usluge “Nišstan” Niš za 2020. godinu
 26. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju pijačne naknade na pijacama na teritoriji Grada Niša
 27. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Parking-servis”-Niš o utvrđivanju cena parkiranja i uklanjanja motornih vozila i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila
 28. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP „Objedinjena naplata“ Niš
 29. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi Gradske opštine Pantelej
 30. Rešenje o realizaciji projekta „Transfer stručnosti između profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, građanstvo“
 31. Rešenje o sufinansiranju projekta „Džez i interkulturalizam – DŽAIN“
 32. Rešenje o sufinansiranju projekta „Niš u srcu, novogodišnji bazArt“
 33. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o regulisanju starog duga zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine Grad Niš, odnosno na kome Grad Niš ima posebna svojinska ovlašćenja

 

213. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 16.12.2019. godine

 • Izjašnjenje po Amandmanima na Predlog odluke o budžetu Grada Niša za 2020. godinu, i to:

1) Amandmanu 1 broj 1016 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

2) Amandmanu 2 broj 1017 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

3) Amandmanu 3 broj 1018 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

4) Amandmanu 4 broj 1019 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

5) Amandmanu 5 broj 1020 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

6) Amandmanu 6 broj 1021 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

7) Amandmanu 7 broj 1022 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

8) Amandmanu 8 broj 1023 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

9) Amandmanu 9 broj 1024 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

10) Amandmanu 10 broj 1025 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

11) Amandmanu 11 broj 1026 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

12) Amandmanu 12 broj 1027 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

13) Amandmanu 13 broj 1028 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

14) Amandmanu 14 broj 1029 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

15) Amandmanu 15 broj 1030 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

16) Amandmanu 16 broj 1031 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

17) Amandmanu 17 broj 1032 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

18) Amandmanu 18 broj 1033 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

19) Amandmanu 19 broj 1034 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

20) Amandmanu 20 broj 1035 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

21) Amandmanu 21 broj 1036 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

22) Amandmanu 22 broj 1037 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

23) Amandmanu 23 broj 1038 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

24) Amandmanu 24 broj 1039 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

25) Amandmanu 25 broj 1040 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

26) Amandmanu 26 broj 1041 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

27) Amandmanu 27 broj 1042 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

28) Amandmanu 28 broj 1043 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

29) Amandmanu 29 broj 1044 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

30) Amandmanu 30 broj 1045 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

31) Amandmanu 31 broj 1046 koji je podnela Odbornička grupa DEMOKRATSKA STRANKA

212. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 12.12.2019. godine

 1. Zaključak kojim se preporučuje JKP „Objedinjena naplata“ Niš da omogući licima u statusu socijalne potrebe koja imaju neizmirene obaveze za pružene usluge da zaključe ugovor o priznanju duga i otplati istog na rate
 2. Zaključak kojim se preporučuje JKP „Objedinjena naplata“ Niš da omogući dužnicima da zaključe ugovor o priznanju duga i otplati istog na rate
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa razvoja Grada Niša za 2020. godinu
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o davanju saglasnosti i usvajanju Predloga projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju Projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji Grada Niša
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o finansiranju rashoda i izdataka Ustanove Dečije odmaralište „Divljana“ nastalih u prethodnom periodu
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o pristupanju Grada Niša u članstvo udruženja „Pokret za decu tri plus“ iz Čačka
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o postavljenju načelnika Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte

211. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 10.12.2019. godine

   1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o budžetu Grada Niša za 2020. godinu
   2. Rešenje o utvrđivanju Predloga kadrovskog plana Gradske uprave grada Niša, Službe za poslove Skupštine Grada, Službe za poslove Gradonačelnika, Službe za poslove Gradskog veća, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte, Pravobranilaštva Grada Niša, Kancelarije zaštitnika građana, Budžetske inspekcije Grada Niša i Službe za internu reviziju organa i službi Grada Niša za 2020. godinu
   3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz Budžeta Grada Niša gradskim opštinama u 2020. godini
   4. Rešenje o utvrđivanju Predloga petih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Palilula – prva faza
   5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o proglašenju Spomenika prirode „Dva stabla krupnolisnog medunca u Čukljeniku“
   6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o uklanjanju radioaktivnih gromobrana na teritoriji Grada Niša
   7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi „Sveti Sava“ sa poslovnim sedištem u Nišu, u ul. Garsija Lorke bb, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
   8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JP za stambene usluge “Nišstan” Niš za 2019. godinu
   9. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine
    1. JKP „Mediana“ Niš;
    2. JKP „Naissus“ Niš;
    3. JKP „Gorica“ Niš;
    4. JKP „Objedinjena naplata“ Niš;
    5. JKP „Tržnica“ Niš;
    6. JKP „Gradska toplana“ Niš;
    7. JKP „Parking servis“ Niš;
    8. JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš;
    9. JP Direkcija za izgradnju Grada Niša.
   10. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine
    1. Javno preduzeće Zavod za urbanizam Niš
    2. Javno preduzeće „Gradska stambena agencija“ Niš
   11. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2019. do 30.09.2019.
    1. Javno preduzeće za stambene usluge ”Nišstan” Niš
   12. Rešenje o utvrđivanju visine novčanog iznosa nagrade „Stevan Sremac“
   13. Rešenje kojim se usvaja Pravilnik o dodeli stipendija studentima romske nacionalnosti za školsku 2019/2020 godinu
   14. Rešenje kojim se usvaja Pravilnik o dodeli stipendija učenicima romske nacionalnosti za školsku 2019/2020 godinu
   15. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-104/2017-09 od 17.05.2017. godine, kojim se privrednom društvu LIFT TAXI DOO NIŠ-PANTELEJ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša
   16. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-214/2015-09 od 12.11.2015. godine, kojim se privrednom društvu LIFT TAXI DOO odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša
   17. Zaključak o donošenju Kataloga urbane opreme Grada Niša

  210. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 02.12.2019. godine

  1. Zaključak o utvrđivanju vremena, mesta i načina sprovođenja javne rasprave o Nacrtu odluke o budžetu Grada Niša za 2020. godinu
  2. Zaključak o utvrđivanju vremena, mesta i načina sprovođenja javne rasprave o Nacrtu Programa razvoja Grada Niša za 2020. godinu

  209. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 29.11.2019. godine

  1. Amandman Gradskog veća Grada Niša na Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Niša za 2019. godinu
  2. Amandman Gradskog veća Grada Niša na Predlog odluke o izmeni odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta Grada Niša gradskim opštinama u 2019. godini
  3. Program uklanjanja radioaktivnih gromobrana na teritoriji grada Niša
  4. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa uklanjanja radioaktivnih gromobrana na teritoriji grada Niša

  208. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 22.11.2019. godine

  1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Niša za 2019. godinu
  2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta Grada Niša gradskim opštinama u 2019. godini
  3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o smanjenju prenetih neutrošenih sredstva za posebne namene i od privatizacije u korist neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina i smanjenju neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina u korist deficita iz ranijih godina
  4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni Odluke o raspoređivanju sredstava ostvarenih od prodaje kapitala u postupku privatizacije
  5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Posebnog programa razvoja lokalne infrastrukture korišćenjem sredstava ostvarenih privatizacijom preduzeća sa teritorije Grada Niša
  6. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa o izmenama Programa održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2019. godinu
  7. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa o izmenama i dopunama programa uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje sa finansijskim planom za 2019. godinu
  8. Rešenje o utvrđivanju Predloga petih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Palilula – prva faza
  9. Rešenje o utvrđivanju Predloga drugih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Crveni Krst – treća faza
  10. Rešenje o utvrđivanju Predloga plana detaljne regulacije kompleksa „Ardija“ u Nišu na području Gradske opštine Crveni Krst
  11. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o pristupanju osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno tehnološki park Niš“
  12. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji Grada Niša
  13. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o Turističkoj organizaciji Niš
  14. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Apoteke Niš
  15. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni Odluke o raskopavanju površina javne namene
  16. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva za teritoriju Grada Niša
  17. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Mediana“ Niš za 2019. godinu
  18. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Parking servis“ Niš za 2019. godinu
  19. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja kojim se prihvata prenos prava javne svojine bez naknade sa Republike Srbije na Grad Niš i pribavlja se u javnu svojinu Grada Niša objekat – trafo stanica
  20. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi „Učitelj Tasa“ Niš, ul. Rajićeva 24, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
  21. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi „Stefan Nemanja“ sa poslovnim sedištem u Nišu, u ul. Kosovke devojke bb, na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
  22. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ Niška Banja, ul. Ivana Gorana Kovačića broj 14, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
  23. Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Niša za 2019. godinu
  24. Rešenje o sufinansiranju i prihvatanju učešća u realizaciji projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finanasijama“
  25. Rešenje o prihvatanju učešća u realizaciji projekta „Projekat za odgovornu vlast“
  26. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-33/2019-09 od 04.03.2019. godine, kojim se privrednom subjektu LIFT TAXI DOO NIŠ-PANTELEJ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša
  27. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-46/2019-09 od 27.03.2019. godine, kojim se privrednom subjektu ILIJA RADEVIĆ PR RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PUTNIKA RED RACING NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša
  28. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-65/2017-09 od 10.04.2017. godine, kojim se privrednom društvu BROS AUTO DOO NIŠ- OGRANAK BROS TAXI NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša
  29. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-166/2016-09 od 16.05.2016. godine, kojim se privrednom društvu BROS AUTO DOO NIŠ- OGRANAK BROS TAXI NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša
  30. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-37/2016-09 od 18.03.2016. godine, kojim se privrednom društvu BROS AUTO DOO NIŠ- OGRANAK BROS TAXI NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša
  31. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-363/2016-09 od 08.11.2016. godine, kojim se PRIVREDNOM DRUŠTVU AVENSIS TAXI DOO NIŠ-PALILULA odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša
  32. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš zaduži po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu od 40.000.000,00 dinara
  33. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku da odobri finansiranje aktivnosti Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Niša

   

  207. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 15.11.2019. godine

  1. Rešenje o obustavi realizacije i sufinansiranja projekta „Održivi model za rešavanje neuslovnih romskih naselja“

  206. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 13.11.2019. godine

  1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava  korišćenja  Osnovnoj školi „Vožd Karađorđe“  Niš, ul. Vožda Karađorđa br. 29, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
  2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava korišćenja  Osnovnoj školi „Kole Rašić“ Niš, ul. Vase Čarapića 8b, na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
  3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Drugu izmenu Programa rada Pozorišta lutaka Niš za 2019. godinu
  4. Rešenje o davanju saglasnosti na Program pružanja dimničarskih usluga za 2020. godinu
  5. Rešenje kojim se prihvata učešće Grada Niša u realizaciji Programa „Podrška EU inkluziji Roma-Osnaživanje lokalih zajednica za inkluziju Roma“
  6. Rešenje o davanju saglanosti na Odluku Nadzornog odbora JKP ”Gradska toplana” Niš, broj 4890/2 od 27.09.2019. godine o utvrđivanju cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom
  7. Zaključak kojim se preporučuje JKP „Gradska toplana“ Niš da svim korisnicima, koji spadaju u grupu fizičkih lica u objektima kolektivnog stanovanja, kojima je mesečna specifična potrošnja toplotne energije veća od utvrđene granične vrednosti, obračun zaduženja za daljinsko grejanje u varijabilnom delu vrši na osnovu mesečne specifične potrošnje koja ne prelazi utvrđenu graničnu vrednost
  8. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš o utvrđivanju cene za projektovanje magistralne toplovodne mreže
  9. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom komunalnom preduzeću “Parking-servis“-Niš
  10. Preporuka Javnom komunalnom preduzeću za vodovod i kanalizaciju “Naissus” Niš

  205. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 31.10.2019. godine

  204. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 28.10.2019. godine

  203. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 25.10.2019. godine

  202. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 24.10.2019. godine

  201. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 23.10.2019. godine

  1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Niša za 2019. godinu
  2. Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Grada Niša za period januar – septembar 2019. godine
  3. Rešenje o utvrđivanju Predloga Prvih izmena i dopuna Plana detaljne regulacije puta Ploče-Bojanine vode (skijaški centar)
  4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Niša
  5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni i dopunama Odluke o upravljanju javnim parkiralištima
  6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama odluke o komunalnom redu
  7. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora Grada Niša za 2017. godinu
  8. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ Niš
  9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP “Tržnica“ Niš za 2019. godinu
  10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Javne predškolske ustanove “Pčelica” Niš za radnu 2018/2019 godinu
  11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Javne predškolske ustanove “Pčelica” Niš za radnu 2019/2020 godinu
  12. Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju grada Niša za 2018. godinu
  13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Direkcija za izgradnju grada Niša o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2018. godinu
  14. Izveštaj o poslovanju JKP „Mediana“ Niš za 2018. godinu sa finansijskim izveštajem
  15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Mediana“ Niš o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2018. godinu
  16. Izveštaj o poslovanju JKP za vodovod i kanalizaciju „Naissus“ Niš za period od 01.01.2018.-31.12.2018. godine sa finansijskim izveštajem
  17. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Naissus“ Niš o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2018. godinu
  18. Izveštaj o poslovanju JKP „Objedinjena naplata“ Niš sa Finansijskim izveštajem za 2018. godinu
  19. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Objedinjena naplata“ Niš o raspodeli dobiti utvrđene Izveštajem o poslovanju sa Finansijskim izveštajem preduzeća za 2018. godinu
  20. Izveštaj o poslovanju JKP „Parking-servis“-Niš sa finansijskim izveštajem za 2018. godinu
  21. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Parking-servis“-Niš o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2018. godinu
  22. Izveštaj o poslovanju sa Finansijskim izveštajem JKP “Tržnica“ Niš za 2018. godinu
  23. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Tržnica“ Niš o raspodeli dobiti JKP „Tržnica“ Niš po Finansijskom izveštaju za 2018. godinu
  24. Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš za 2018. godinu
  25. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš o načinu pokrića gubitka po finansijskom izveštaju za 2018. godinu
  26. Izveštaj o poslovanju sa Finansijskim izveštajem JKP „Gorica“ Niš za 2018. godinu
  27. Izveštaj o poslovanju JKP „Gradska toplana“ Niš sa Finansijskim izveštajem za period januar-decembar 2018. godine
  28. Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća „Gradska stambena agencija“ Niš za 2018. godinu
  29. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Gradska stambena agencija“ Niš o raspodeli dobiti po redovnom finansijskom izveštaju za 2018. godinu
  30. Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća Zavod za urbanizam Niš za 2018. godinu
  31. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Zavod za urbanizam Niš o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2018. godinu
  32. Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem JP za stambene usluge „Nišstan“ Niš za 2018. godinu
  33. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP za stambene usluge „Nišstan“ Niš o raspodeli dobiti po Izveštaju o poslovanju sa finansijskim izveštajem za 2018. god.
  34. Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Saveta za bezbednost saobraćaja Grada Niša
  35. Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Niša za 2019. godinu
  36. Program očuvanja i unapređenja zelenila u funkciji zaštite životne sredine na javnim površinama na teritoriji Grada Niša
  37. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa očuvanja i unapređenja zelenila u funkciji zaštite životne sredine na javnim površinama na teritoriji grada Niša
  38. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-64/2019-09 od 07.05.2019. godine, kojim se privrednom subjektu GOLD TAXI 018 DOO NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša
  39. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja kojim se prihvata prenos prava javne svojine bez naknade sa Republike Srbije na Grad Niš i pribavlja se u javnu svojinu Grada Niša objekat – kotlarnica

  200. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 21.10.2019. godine

  1. Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o sufinansiranju i realizaciji projekta „Izgradnja streljane za potrebe regionalnog školskog streljačkog sporta u okviru sportsko rekreativnog centra Čair u Nišu”

   

  199. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 15.10.2019. godine

  1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi „Desanka Maksimović“ u Čokotu, ul. Maršala Tita br. 18, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
  2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi „Dušan Radović“ u Niš, ul. Đerdapska br. 45, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
  3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi „Ćele Kula“ u Nišu, ul. Radnih brigada 28, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
  4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi „Car Konstantin“ u Nišu, ul. Velikotrnavska br. 4, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
  5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja kojim se pribavlja u javnu svojinu Grada Niša nepokretnost – verski objekat hram Svetog Marka, zajedničkom izgradnjom Grada Niša i Srpske pravoslavne crkve-Eparhije niške, na lokaciji naselja Novo Selo, Niš
  6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja kojim se ispravlja tehnička greška u tekstualnom delu Plana detaljne regulacije Malčanske reke i kolektora sa pumpnom stanicom
  7. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom preduzeću Direkcija za izgradnju grada Niša
  8. Rešenje o dopuni Rešenja o dodeli nagrada najboljim studentima za postignuti uspeh u toku studija i diplomiranim studentima sa prosečnom ocenom 10 fakulteta Univerziteta u Nišu u 2018. godini
  9. Rešenje o izmeni Rešenja kojim Grad Niš prihvata realizaciju i sufinansiranje projekta „Integrisana podrška za raseljena lica i izbeglice u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji“
  10. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Objedinjena naplata“ Niš o davanju jemstva JKP „Gradska toplana“ Niš za kratkoročni kredit od 250.000.000,00 dinara
  11. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Gradska toplana“ Niš kreditno zaduži kod poslovnih banaka pod komercijalnim uslovima u visini od 250.000.000 dinara sa rokom otplate 12 meseci
  12. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Gradska toplana“ Niš kreditno zaduži korišćenjem minusa po tekućim računima JKP „Gradska toplana“ Niš kod poslovnih banaka u visini od 50.000.000,00 dinara, sa rokom korišćenja 12 meseci

   

  198. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 03.10.2019. godine

  1. Rešenje o usvajanju Izveštaja Komisije za analizu potraživanja radi utvrđivanja verovatne nenaplativosti potraživanja, u cilju pravilnog i tačnog iskazivanja i preduzimanja mera radi njihove naplate
  2. Druga izmena i dopuna Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Niš za 2019. godinu
  3. Izmena operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji Grada Niša za vode II reda za 2019. godinu
  4. Zaključak u vezi sa obeležavanjem 75. godišnjice oslobođenja Grada Niša u Drugom svetskom ratu

  197. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 30.09.2019. godine

  1. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš zaduži po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu od 40.000.000,00 dinara

  196. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 27.09.2019. godine

  1. Zaključak u vezi sa sprovođenjem Odluke o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja na teritoriji Grada Niša

  195. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 20.09.2019. godine

  1. Rešenje o povećanju učešća Grada Niša u podprojektu „Rekonstrukcija zgrade Muzeja na arheološkom nalazištu Medijana“ u okviru projekta „Virtuozna prezentacija višeslojnog kulturnog identiteta modernog Niša“
  2. Rešenje o realizaciji i sufinansiranju projekta „NEAR – Nis Employment Action for Roma“ (Akcija zapošljavanja Roma u Nišu)

  194. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 03.09.2019. godine

  1. Zaključak u vezi sa prihvatanjem učešća u organizaciji i pokroviteljstvom Konferencije

   

  193. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 31.08.2019. godine

  1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora Grada Niša za 2017. godinu
  2. Rešenje o utvrđivanju predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP“ Parking- servis“-Niš za 2019. godinu

   

  192. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 30.08.2019. godine

  1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o davanju saglasnosti i usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva u obavljanju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Niša
  2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o boravišnoj taksi
  3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama Odluke  o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora Grada Niša za 2017. godinu
  4. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač  Grad Niš za period od 01.01.2019. do 30.06.2019.
  • JKP „Mediana“ Niš;
  • JKP „Naissus“ Niš;
  • JKP „Gorica“ Niš;
  • JKP „Objedinjena naplata“ Niš;
  • JKP „Tržnica“ Niš;
  • JKP „Gradska toplana“ Niš;
  • JKP „Parking servis“ Niš;
  • JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš;
  • JP Direkcija za izgradnju Grada Niša.

  5. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač  Grad Niš za period od 01.01.2019. do 30.06.2019.

  • Javno preduzeće Zavod za urbanizam Niš
  • Javno preduzeće „Gradska stambena agencija“ Niš

   

  6. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač  Grad Niš za period od 01.01.2019. do 30.06.2019.

  – Javno  preduzeće  za stambene usluge ”Nišstan”  Niš

  7. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi Gradske opštine Niška Banja

  8. Rešenje o poništavanju rešenja o utvrđivanju naknade za korišćenje javne površine za oglašavanje za 2019. godinu Gradske uprave Grada Niša, Sekretarijata za lokalnu poresku administraciju

  9. Rešenje kojim se odobrava dodela 1 (jedne) legitimacije za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I + II zona), za Andrijanu Borisov iz Čokota, koja je povređena u saobraćajnoj nesreći na pružnom prelazu ka Donjem Međurovu

  10. Rešenje kojim se odobrava dodela 3 (tri) legitimacije za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I+II+III +IV zona), po zahtevu udruženja građana Centar za socijalnu integraciju dece i mladih „Zvezda“ za učesnike projekta „Kuća mogućnosti“ – Niš

   

  191. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 15.08.2019. godine

  1. Amandman na Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Niša za 2019. godinu
  2. Amandman na Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Niša

   

  190. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 12.08.2019. godine

  1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Prvih izmena i dopuna Plana detaljne regulacije deponije otpada „Bubanj“ na teritoriji Grada Niša – parcijalne izmene
  2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o konverziji potraživanja prema subjektu privatizacije „Simpo“ AD Vranje dospelih u periodu od 01.01.2018. do 09.05.2019. godine po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda Grada Niša u trajni ulog u kapitalu privrednog društva
  3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju dela toplotnih izvora na teritoriji Grada Niša, bez elemenata koncesije
  4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP “Naissus“ Niš za 2019. godinu
  5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš, Javnog preduzeća za stambene usluge „Nišstan“ Niš i Javnog komunalnog preduzeća Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš

  189. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 09.08.2019. godine

  1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Niša za 2019. godinu
  2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz Budžeta Grada Niša gradskim opštinama u 2019. godini
  3. Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Grada Niša za period januar – jun 2019. godine
  4. Informacija o Izveštaju Državne revizorske institucije o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Niša za 2018. godinu
  5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o usvajanju Strategije upravljanja rizicima Grada Niša za period 2019. – 2020. godine
  6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o oglašavanju na teritoriji Grada Niša
  7. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina
  8. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva za teritoriju Grada Niša
  9. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o određivanju pravaca pružanja državnih puteva I i II reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji Grada Niša
  10. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o finansiranju dela rashoda i izdataka Javne predškolske ustanove „Pčelica” Niš od obavljanja proširene delatnosti
  11. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora grada Niša za 2017. godinu
  12. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Niša
  13. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa o izmenama Programa održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2019. godinu
  14. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa o izmenama i dopunama programa uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje sa finansijskim planom za 2019. godinu
  15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju Komisije za planove Grada Niša
  16. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP Direkcija za izgradnju grada Niša za 2019. godinu
  17. Izveštaj o radu Gradskog veća Grada Niša za period od 31.07.2018. godine do 31.07.2019. godine
  18. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Niša, Službi za poslove Skupštine Grada, Službi za poslove Gradonačelnika, Službi za poslove Gradskog veća, Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte, Pravobranilaštvu Grada Niša, Kancelariji zaštitnika građana, Budžetskoj inspekciji Grada Niša i Službi za internu reviziju organa i službi Grada Niša
  19. Rešenje o prihvatanju učešća u projektu „Ujedinjena Evropa – sigurnost, solidarnost i stabilnost za sve“
  20. Rešenje o povećanju učešća Grada Niša u projektu „Izgradnja regionalnog sportsko-gimnastičkog centra u Osnovnoj školi „Miroslav Antić“ u Nišu“

   

  188. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 02.08.2019. godine

   

  1. Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Niša, Službi za poslove Skupštine Grada, Službi za poslove Gradonačelnika, Službi za poslove Gradskog veća, Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte, Pravobranilaštvu Grada Niša, Kancelariji zaštitnika građana, Budžetskoj inspekciji Grada Niša i Službi za internu reviziju organa i službi Grada Niša

  187. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 19.07.2019. godine

  1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o usvajanju Akcionog plana raseljavanja za potrebe izgradnje železničke obilaznice oko Niša
  2. Rešenje o utvrđivanju Predloga Plana detaljne regulacije za blok omeđen Ulicama Triglavska, Đorđa Krstića, Avalska i Dušana Popovića u obuhvatu PGR područja GO Palilula – druga faza
  3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Niša
  4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o stambenom zbrinjavanju stanara stare zgrade osnovnog obrazovanja u Novom selu na k.p. br. 728/1 KO Novo selo
  5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada Niša
  6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopuni odluke o pravima iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Niša
  7. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2019. godinu
  8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Palilula
  9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Medijana
  10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Pantelej
  11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Crveni Krst
  12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Niška Banja
  13. Rešenje o utvrđivanju Predloga pravila o organizaciji i radu stalne manifestacije Evergrin festival
  14. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg plana rada Javne predškolske ustanove „Pčelica“ Niš za radnu 2018/2019 godinu
  15. Rešenje kojim Grad Niš prihvata realizaciju i sufinansiranje projekta „Integrisana podrška za raseljena lica i izbeglice u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji“
  16. Rešenje kojim Grad Niš prihvata realizaciju i finansiranje programa udruženja na osnovu sprovedenog Konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Niša u 2019. godini
  17. Rešenje kojim se odobrava dodela 35 (tridesetpet) legitimacija za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona) za učesnike projekta „Letnji univerzitet“
  18. Rešenje kojim se odobrava dodela 40 (četrdeset) legitimacija za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona), po zahtevu Udruženja studenata tehnike Evrope – Niš (BEST – Niš)
  19. Rešenje kojim se odobrava dodela 2 (dve) legitimacije za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I + II zona), za lica iz porodica nastradalih u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na pružnom prelazu ka Donjem Međurovu
  20. Rešenje kojim se odobrava dodela 340 (tristotinečetrdeset) legitimacija za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona), po zahtevu udruženja građana „Nišville fondacija“ Niš, za volontere Internacionalnog JAZZ festivala „Nišville 2019“
  21. Rešenje kojim se odobrava dodela 1 (jedne) legitimacije za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona), po zahtevu Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš, za učesnika projekta „Kuća na pola puta“
  22. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom komunalnom preduzeću za vodovod i kanalizaciju „Naissus“ Niš
  23. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš zaduži po kratkoročnoj pozajmici po tekućem računu u iznosu od 30.000.000,00 dinara
  24. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš zaduži po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu od 40.000.000,00 dinara
  25. Zaključak o prihvatanju Inicijative Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš radi realizacije projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju dela toplotnih izvora u cilju povećanja energetske efikasnosti, bez elemenata koncesije, u skladu sa Zakonom o javno-privatnom pratnerstvu i koncesijama
  26. Preporuka Turističkoj organizaciji Niš u vezi sa sprovođenjem turističkog promotivnog programa „Panoramsko razgledanje grada otvorenim autobusom“

  186. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 01.07.2019. godine

   1. Rešenje o uspostavljanju saradnje sa Fondom za obrazovanje Roma na ostvarivanju mera i aktivnosti koje se odnose na unapređenje položaja Roma u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma“, faza II
   2. Rešenje o učešću i sufinansiranju projekta „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana 2019-2020“
   3. Rešenje o realizaciji i sufinansiranju projekta „Unapređenje geografsko informacionog sistema Grada Niša“
   4. Preporuka Sportskom centru „Čair“ za besplatno korišćenje bazena u letnjoj sezoni stipendistima Grada Niša i najboljim studentima Univerziteta u Nišu

   185. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 18.06.2019. godine

   1. Rešenje o sufinansiranju i realizaciji projekta „Termosolarno postrojenje za pripremu sanitarne tople vode u centralnoj kuhinji „Mladost“ Predškolske ustanove „Pčelica“ u Nišu“

   184. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 12.06.2019. godine

   1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o imenovanju Energetskog menadžera grada Niša
   2. Amandman na Predlog Izmena i dopuna Programa uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje sa finansijskim planom za 2019. godinu

   183. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 07.06.2019. godine

    1. Rešenje o utvrđivanju Predloga plana generalne regulacije područja Gradske opštine Pantelej četvrta faza – sever
    2. Rešenje o utvrđivanju Predloga drugih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Crveni Krst-prva faza-parcijalne izmene
    3. Rešenje o utvrđivanju Predloga parcijalnih izmena i dopuna Plana razmeštaja bašti ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Niša
    4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o pokretanju postupka za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Niša
    5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora Grada Niša za 2017. godinu
    6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta Grada Niša gradskim opštinama u 2019. godini
    7. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa o izmenama Programa održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2019. godinu
    8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o proceni vrednosti ukupne imovine, obaveza i kapitala u skladu sa MRS, JKP „Gradska toplana“ Niš
    9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Gradska toplana“ Niš za 2019. godinu
    10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Mediana“ Niš za 2019. godinu
    11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP “Tržnica“ Niš za 2019. godinu
    12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Plana i programa rada Narodnog pozorišta Niš za 2019. godinu
    13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada Pozorišta lutaka Niš za 2019. godinu
    14. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Niš za 2018. godinu i Završni račun sa finansijskim izveštajem o ostvarenim prihodima i rashodima Turističke organizacije Niš za period 01.01.2018.-31.12.2018. godine
    15. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine 

   1. JKP „Mediana“ Niš;
   2. JKP „Naissus“ Niš;
   3. JKP „Gorica“ Niš;
   4. JKP „Objedinjena naplata“ Niš;
   5. JKP „Tržnica“ Niš;
   6. JKP „Gradska toplana“ Niš;
   7. JKP „Parking servis“ Niš;
   8. JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš;
   9. JP Direkcija za izgradnju Grada Niša.

    1. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine

   1. Javno preduzeće Zavod za urbanizam Niš
   2. Javno preduzeće „Gradska stambena agencija“ Niš

    1. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2019. do 31.03.2019.

   1. Javno preduzeće za stambene usluge ”Nišstan” Niš

    1. Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o realizaciji i sufinansiranju projekta „Izrada projekta za izvođenje radova za multifunkcionalni ekspo centar u Nišu“
    2. Zaključak o davanju saglasnosti JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš za preduzimanje operativnih mera, u cilju sprečavanja štetnih posledica koje mogu nastati u gradskom i prigradskom prevozu putnika u periodu od 01.09.2019. do 31.01.2020.godine, odnosno do početka primene novog ugovora o javno privatnom partnerstvu u oblasti pružanja usluga gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji Grada Niša, usled prestanka važenja ugovora o pružanju usluga prevoza na paketima linija 1 i 4 prevoznika „Niš – ekspres“ A. D. Niš dana 31.08.2019. godine
    3. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Naissus“ Niš o odobrenju jemstva JKP „Gorica“ Niš za uslugu kreditnog zaduživanja kod „AIK Banke“ a.d. Beograd, u iznosu od 20.000.000,00 dinara
    4. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po kratkoročnoj pozajmici po tekućem računu, u iznosu od 30.000.000,00 dinara
    5. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu od 40.000.000,00 dinara
    6. Zaključak o obezbeđenju dodatnih sredstava GO Pantelej

    

   182. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 24.05.2019. godine

     1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o završnom računu budžeta Grada Niša za 2018. godinu
     2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o određivanju procenta javnog kapitala Grada Niša u privrednom društvu „Tehnohemija“ A.D. Beograd
     3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske Opštine Pantelej
     4. Rešenje kojim se odobrava dodela 16 (šesnaest) legitimacija za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I + II zona), deci iz Čokota, Donjeg Međurova i Naselja „9. maj“, koja su povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na pružnom prelazu ka Donjem Međurovu
     5. Rešenje o izradi projektno-tehničke dokumentacije za izmeštanje dva postojeća nadzemna i izgradnja dva nova elektroenergetska 35Kv voda na lokaciji južno od saobraćajnice Dimitrija Tucovića
     6. Zaključak o utvrđivanju vremena, mesta i načina sprovođenja javne rasprave o Nacrtu Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2019. godinu
     7. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Parking-servis“ – Niš kreditno zaduži na ime dozvoljenog minusa u iznosu do 50.000.000,00 dinara, na period od godinu dana

    

    

   181. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 20.05.2019. godine

     1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata
     2. Izmena i dopuna Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Niš za 2019. godinu
     3. Program zaštite Spomenika prirode „Zaštićena stabla“ na teritoriji grada Niša
     4. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa zaštite Spomenika prirode „Zaštićena stabla“ na teritoriji grada Niša
     5. Rešenje o prihvatanju učešća u projektu „Obnova i poboljšanje bezbedonosnih uslova dečijih igrališta“ IPA 2014

    

   180. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 14.05.2019. godine

    

       1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o drugim izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Niška Banja
       2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem za 2018. godinu ustanove Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja Niš
       3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Centra za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica mentalno ometenih u razvoju „Mara“ u Nišu za 2018. godinu i Finansijskog izveštaja o prihodima i rashodima Centra za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica mental3 no ometenih u razvoju „Mara“ u Nišu za 2018. godinu
       4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem za 2018. godinu, Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš
       5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Niškog simfonijskog orkestra za 2018. godinu
       6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim poslovanjem za 2018. godinu Narodne biblioteke „Stevan Sremac“ Niš
       7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Galerije savremene likovne umetnosti Niš za 2018. godinu
       8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Pozorišta Lutaka Niš za 2018. godinu
       9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Ustanove Niški kulturni centar za 2018. godinu
       10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Narodnog pozorišta Niš za 2018. godinu
       11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju za 2018. godinu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“
       12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada, Finansijski plan i Plan javnih nabavki Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“ za 2019. godinu
       13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o izvršenju plana rada za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine Doma zdravlja Niš i Izveštaja o finansijsko-materijalnom poslovanju Doma zdravlja Niš za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
       14. Rešenje o utvrđivanju Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Doma zdravlja Niš za 2019. godinu i Finansijski plan Doma zdravlja Niš za 2019. godinu
       15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Niš za 2018.godinu
       16. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja i na Finansijski plan Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Niš za 2019. godinu
       17. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju ZU Apoteke Niš po završnom računu za 2018. godinu sa Izveštajem o izvršenju plana rada i finansijskog plana za 2018. godinu
       18. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada sa Finansijskim planom Apoteke Niš za 2019. godinu
       19. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju za 2018. godinu Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Niš
       20. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada sa finansijskim planom za 2019. godinu Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Niš
       21. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Niš za 2018. godinu
       22. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i na Finansijski plan Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Niš za 2019. godinu
       23. Rešenje o utvrđivanju visine novčanog iznosa Nagrade Grada Niša za književnost za decu i mlade
       24. Rešenje o prihvatanju realizacije Projekta „Javno-privatno partnerstvo bez elemenata koncesije za realizaciju Projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanje javnog osvetljenja na teritoriji Grada Niša“

    

   179. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 07.05.2019. godine

       1. Zaključak Gradskog veća koji se odnosi na potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije, Grada Niša i privrednog subjekta ”Xingyu Automotive Lighting Systems Co LTD”, sa registrovanim poslovnim sedištem u Kini

   178. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 23.04.2019. godine

       1. Zaključak u vezi sa postupkom privatizacije subjekta privatizacije TEHNOHEMIJA AD Beograd

   177. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 17.04.2019. godine

       1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju  Narodnog muzeja Niš za 2018. godinu
       2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Istorijskog arhiva Niš za 2018. godinu
       3. Rešenje o dodeli besplatnih  dečijih auto-sedišta za decu rođenu u 2018. godini
       4. Rešenje kojim se odobrava dodela 8 (osam) legitimacija za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona), po zahtevu Asocijacije studenata farmacije – Niš
       5. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog  odbora JKP „Naissus“  Niš o odobrenju jemstva JKP „Gorica“ Niš za uslugu kreditnog zaduživanja  kod „AIK Banke“ a.d. Beograd, u iznosu  od 20.000.000,00 dinara
       6. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš, o davanju jemstva JKP „Gorica“ Niš na kreditno zaduženje, na jednoj partiji kredita, u visini od 20.000.000,00 dinara
       7. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog  odbora JKP  „Mediana“  Niš o davanju jemstva JKP „Gorica“ Niš na kreditno zaduženje u visini od 20.000.000,00 dinara
       8. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Gorica“ Niš odobri kreditno zaduživanje  kod AIK banke a.d. Beograd, u iznosu od 60.000.000,00 dinara
       9. Program praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji Grada Niša za 2019/2020. godinu
       10. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Niša za 2019/2020. godinu
       11. Program čišćenja i uređenja divljih deponija na teritoriji Grada Niša
       12. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa čišćenja i uređenja divljih deponija na teritoriji grada Niša
       13. Program ozelenjavanja i uređenja dvorišta školskih i predškolskih ustanova
       14. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa ozelenjavanja i uređenja dvorišta školskih i predškolskih ustanova

    

   176. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 12.04.2019. godine

    

       1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju finansijskog izveštaja Javne predškolske ustanove „Pčelica“ Niš za period 1.1-31.12.2018. godine
       2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove Dečiji centar Niš za 2018. godinu
       3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2018. godinu
       4. Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za utvrđivanje naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora
       5. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u upravi Gradske opštine Palilula
       6. Rešenje o prihvatanju realizacije i sufinansiranja mere populacione politike jedinice lokalne samouprave
       7. Rešenje o prihvatanju učešća u projektu “TOMORROW”
       8. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša odobravanje posebnih programa po Predlogu odobravanja posebnih programa sportskih organizacija kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradu Nišu u 2019. godini
       9. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Naissus“ Niš, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora preduzeća, odobri kreditno zaduženje, sa rokom otplate na 60 mesečnih rata

    

   175. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 10.04.2019. godine

       1. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš, u skladu sa Odlukom  Nadzornog odbora JKP „Mediana“ Niš, odobri zaduženje po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost

    

   174. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 28.03.2019. godine

       1. Rešenje o utvrđivanju Predloga izmena i dopuna Programa uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje sa finansijskim planom za 2019. godinu
       2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju i godišnji obračun za 2018. godinu „Narodnog univerziteta“ Niš
       3. Izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Niša za 2018. godinu
       4. Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Niš za 2019. godinu
       5. Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju Grada Niša za 2019. godinu
       6. Operativni plan odbrane od poplava na teritoriji Grada Niša za vode II reda za 2019. godinu
       7.  Rešenje o realizaciji i finansiranju projekta „Zdravlje invalida rada“

    

   173. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 19.03.2019. godine

    

       1. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš broj 6958/1 od 07.12.2018. godine utvrđuje se varijabilni deo cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, u iznosu od 6,04 din/kWh, sa primenom od 01.11.2018. godine
       2. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP ”Gradska toplana” Niš broj 123/2 od 10.01.2019. godine i utvrđuje se varijabilni deo cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, u iznosu od 5,96 din/kWh, sa primenom od 01.12.2018. godine
       3. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP ”Gradska toplana” Niš broj 791/1 od 11.02.2019. godine i utvrđuje se varijabilni deo cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, u iznosu od 5,83 din/kWh, sa primenom od 01.01.2019. godine.
       4. AMANDMAN 1 na Predlog odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Niša
       5. AMANDMAN 2 na Predlog odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Niša
       6. AMANDMAN 3 na Predlog odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Niša
       7. Izjašnjenje po Amandmanu broj 197 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
       8. Izjašnjenje po Amandmanu broj 198 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
       9. Izjašnjenje po Amandmanu broj 199 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
       10. Izjašnjenje po Amandmanu broj 200 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
       11. Izjašnjenje po Amandmanu broj 201 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
       12. Izjašnjenje po Amandmanu broj 202 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
       13. Izjašnjenje po Amandmanu broj 203 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
       14. Izjašnjenje po Amandmanu broj 204 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
       15. Izjašnjenje po Amandmanu broj 205 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
       16. Izjašnjenje po Amandmanu broj 206 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
       17. Izjašnjenje po Amandmanu broj 207 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
       18. Izjašnjenje po Amandmanu broj 208 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
       19. Izjašnjenje po Amandmanu broj 209 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
       20. Izjašnjenje po Amandmanu broj 210 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
       21. Izjašnjenje po Amandmanu broj 211 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke

   172. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 15.03.2019. godine

       1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

   171. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 13.03.2019. godine

       1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji Grada Niša
       2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Niša
       3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o konverziji potraživanja Grada Niša u udeo Grada Niša u kapitalu privrednog društva „ZAŠTITNA RADIONICA“ D.O.O. iz Beograda
       4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Grada Niša
       5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o manifestacijama i programima u oblasti kulture od značaja za grad
       6. Program sistematske deratizacije na teritoriji Grada Niša za 2019. godinu
       7. Rešenje o davanju saglasnosti na Program novogodišnje i božićne dekoracije u Gradu sa cenovnikom za 2019. godinu
       8. Rešenje o davanju saglasnosti na Program obavljanja delatnosti zoohigijene za 2019. godinu
       9. Rešenje o davanju saglasnosti na Program odlaganja komunalnog otpada za 2019. godinu
       10. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada dežurne službe za 2019. godinu
       11. Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javne higijene na teritoriji grada Niša za 2019. godinu
       12. Rešenje o davanju saglasnosti na Program uređenja i održavanja javnih zelenih površina, javnih zelenih površina na gradskim grobljima u upotrebi, parkovskog i dečijeg mobilijara za 2019. godinu
       13. Rešenje o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada i pranja tipskih posuda za 2019. godinu
       14. Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Niša za 2019/2020. godinu
       15. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Niša za 2019/2020. godinu
       16. Program kontrolnog monitoringa nejonizujućih zračenja na teritoriji grada Niša u 2019. godini
       17. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa kontrolnog monitoringa nejonizujućih zračenja na teritoriji grada Niša u 2019. godini
       18. Program ispitivanja zagađenosti zemljišta na teritoriji grada Niša za 2019/2020. godinu
       19. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa ispitivanja zagađenosti zemljišta na teritoriji grada Niša za 2019/2020. godinu
       20. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JP „Gradska stambena agencija“ Niš za 2019. godinu
       21. Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Projekta izgradnja stanova za stanovanje uz podršku u L7, L8 i L9 na lokaciji u Ul. Majakovskog u Nišu

   170. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 06.03.2019. godine

       1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Čair“ za period: 01.01.–31.12.2018. godine
       2. Program praćenja stanja i prognoza aeropolena na teritoriji Grada Niša za 2019/2020. godinu
       3. Zaključak kojim se predlaže se Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa praćenja stanja i prognoza aeropolena na teritoriji grada Niša za 2019/2020
       4. Program  kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Niša za 2019/2020. godinu
       5. Zaključak kojim se predlaže se Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Niša za 2019/2020. godinu
       6. Program sprovođenja dezinsekcije na teritoriji Grada Niša za 2019. godinu
       7. Zaključak kojim se predlaže se Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa sprovođenja dezinsekcije na teritoriji grada Niša za 2019. godinu
       8. Program revitalizacije i unapređenja zelene infrastrukture „Park šume Bubanj”
       9. Zaključak kojim se predlaže se Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa revitalizacije i unapređenja zelene infrastrukture „Park šume Bubanj“
       10. Rešenje kojim se prihvata realizacija i finansiranje programa udruženja na osnovu sprovedenog Konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja – organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Niša u 2019. godini
       11. Rešenje o izmeni Rešenja o sufinansiranju i realizaciji projekta „Sanacija bedema-eskarpi Niške tvrđave, Grad Niš“
       12. Rešenje kojim se odobrava dodela 2 (dve) legitimacije za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona), po zahtevu udruženja građana Centar za socijalnu integraciju dece i mladih za učesnike projekta „Kuća mogućnosti“ – Niš
       13. Rešenje kojim se odobrava dodela 2 (dve) legitimacije za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona), po zahtevu Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš, za učesnike projekta „Kuća na pola puta“
       14. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša odobravanje ili neodobravanje godišnjih programa sportskih organizacija kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta
       15. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Tržnica“ Niš odobri dozvoljeno prekoračenje po dinarskom tekućem računu-overdraft kredit, y iznosu od 30.000.000,00 dinara za potrebe tekuće likvidnosti preduzeća, u vremenskom periodu od 12 (dvanaest) meseci od dana zaključenja ugovora
       16. Izveštaj o radu Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata za 2018. godinu

    

   169. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 01.03.2019. godine

       1. Rešenje kojim se određuju sportske organizacije od posebnog značaja za unapređivanje i razvoj sporta na teritoriji Grada
       2. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš o određivanju fiksnog dela cene snabdevanja toplotnom energijom za krajnje kupce kod kojih je izvršena obustava isporuke toplotne energije
       3. Rešenje o izmenama Tarifnog sistema u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša
       4. Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju cena usluga prevoza u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša
       5. Rešenje o razrešenju predsednika i članova Saveta za ljudska i manjinska prava
       6. Zaključak kojim se preporučuje nadzornim odborima JKP „Mediana“ Niš, JKP „Naissus“ Niš i JKP „Gradska toplana“ Niš da donesu odluke o davanju jemstva JKP ”Gorica” Niš na kreditno zaduženje u visini od 60.000.000,00 dinara
       7. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom komunalnom preduzeću za vodovod i kanalizaciju „Naissus“ Niš

    

   168. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 21.02.2019. godine

       1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji Grada Niša
       2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Niša
       3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program rada sa finansijskim planom Turističke organizacije Niš za 2019. godinu
       4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Čair“ za 2019.godinu
       5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2019. godinu
       6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada „Narodnog univerziteta“ Niš za 2019. godinu
       7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program rada za 2019. godinu i Finansijski plan za 2019.godinu Centra za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica mentalno ometenih u razvoju „Mara“ Niš
       8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Ustanove Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja Niš za 2019. godinu
       9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom za 2019. godinu Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš
       10. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
        1. JKP „Mediana“ Niš;
        2. JKP „Naissus“ Niš;
        3. JKP „Gorica“ Niš;
        4. JKP „Objedinjena naplata“ Niš;
        5. JKP „Tržnica“ Niš;
        6. JKP „Gradska toplana“ Niš;
        7. JKP „Parking servis“ Niš;
        8. JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš;
        9. JP Direkcija za izgradnju Grada Niša.
       11. Analiza poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Niš za period 01.01.2018. – 31.12.2018. godine
        1. JKP „Mediana“ Niš;
        2. JKP „Naissus“ Niš;
        3. JKP „Gorica“ Niš;
        4. JKP „Objedinjena naplata“ Niš;
        5. JKP „Tržnica“ Niš;
        6. JKP „Gradska toplana“ Niš;
        7. JKP „Parking servis“ Niš;
        8. JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš;
        9. JP Direkcija za izgradnju Grada Niša.
       12. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
        1. JP Zavod za urbanizam Niš;
        2. JP „Gradska stambena agencija“ Niš;
       13. Analiza poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Niš za period 01.01.2018. – 31.12.2018. godine
        1. JP Zavod za urbanizam Niš;
        2. JP „Gradska stambena agencija“ Niš;
       14. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
        1. Javno preduzeće za stambene usluge ”Nišstan” Niš
       15. Analiza poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Niš za period 01.01.2018. – 31.12.2018. godine
        1. Javno preduzeće za stambene usluge ”Nišstan” Niš
       16. Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Niša za 2019. godinu
       17. Rešenje o izboru kandidata po sprovedenom Javnom konkursu za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave grada Niša i postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave Grada Niša
       18. Rešenje o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu plate zamenika načelnika Gradske uprave grada Niša
       19. Rešenje o razrešenju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave grada Niša
       20. Rešenje o utvrđivanju cene u okviru taksi tarife po kojoj se taksi prevoz mora obavljati na teritoriji grada Niša
       21. Rešenje o usvajanju Operativnog plana Mobilnog tima za socijalnu inkluziju Roma kao stručnog tela Gradskog veća Grada Niša za 2019. godinu
       22. Rešenje o prihvatnju realizacije Ugovora o obezbeđenju smeštaja i ishrane za tražioce azila i migrante
       23. Rešenje o realizaciji projekta „Rekonstrukcija i sanacija objekta Doma za decu i omladinu Duško Radović u Nišu“
       24. Rešenje o realizaciji projekta „Adaptacija, sanacija, parterno uređenje i unapređenje energetske efikasnosti objekta Gimnazije Svetozar Marković u Nišu“
       25. Rešenje o realizaciji projekta „Sanacija, adaptacija, rekonstrukcija i unapređenje energetske efikasnosti kompleksa Zavoda za vaspitavanje dece i omladine u Nišu“
       26. Rešenje o realizaciji projekta „Sanacija, rekonstrukcija i unapređenje energetske efikasnosti osnovne škole Vožd Karađorđe, spratnosti Po+Pr+1+Pk, na kp.br. 1636/1, K.O. Niš „Ćele Kula“ u Nišu“
       27. Rešenje o saradnji Grada Niša na Projektu „Podatke otvori, na mapi se stvori“
       28. Zaključak o davanju saglasnosti da JP „Nišstan“ Niš sprovede postupak javne nabavke za finansijsku uslugu tri (3) kredita – dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu JP „Nišstan“ Niš u iznosu od po 5.000.000,00 dinara sa periodom otplate od godinu dana
       29. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu od 40.000.000,00 dinara
       30. Zaključak za finansiranje prenetih obaveza za realizaciju aktivnosti Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Niša iz sredstava predviđenih Odlukom o budžetu Grada Niša za 2019. godinu

   167. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 13.02.2019. godine

       1. Rešenje o saradnji Grada Niša na Projektu „Energetska efikasnost u javnim zgradama- DKTI EE“

   166. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 31.01.2019. godine

       1. Preporuka Javnom komunalnom preduzeću za vodovod i kanalizaciju “Naissus” Niš da razmotri mogućnost odobravanja zajma Rukometnom klubu „Železničar 1949“ Niš

   165. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 29.01.2019. godine

       1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada Narodnog pozorišta za 2019. godinu
       2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišta lutaka Niš za 2019. godinu
       3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Dečijeg kulturnog centra Niš za 2019. godinu
       4. Amandman 1 na Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta Grada Niša
       5. Amandman 2 na Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta Grada Niša
       6. Amandman 3 na Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta Grada Niša
       7. Amandman 4 na Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta Grada Niša
       8. Izveštaj o radu Saveta za bezbednost saobraćaja Grada Niša u 2018. godini
       9. Program korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Niša za 2019. godinu
       10. Rešenje o prihvatanju učešća i sufinansiranju projekta „Narodna kuhinja sedma faza“
       11. Zaključak kojim se preporučuje JKP „Objedinjena naplata“ Niš da u neodređenom vremenskom periodu, a počev od 01.03.2019. godine, omogući licima u statusu socijalne potrebe koja imaju neizmirene obaveze za pružene usluge, prema evidenciji sistema objedinjene naplate i nalaze se u evidenciji Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš, da zaključe ugovor o priznanju duga i otplati istog na rate

    

   164. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 24.01.2019. godine

       1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća za pijačne usluge „Tržnica“ – Niš
       2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Statut o izmeni Statuta Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju grada Niša

       3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke „Stevan Sremac“ Niš za 2019. godinu
       4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Niš za 2019. godinu
       5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove Niški kulturni centar za 2019. godinu
       6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Niškog simfonijskog orkestra za 2019. Godinu
       7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada  Istorijskog arhiva Niš za 2019. godinu
       8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada  Galerije savremene likovne umetnosti Niš za 2019. godinu
       9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti Fudbalskom klubu „Radnički“ Niš za upotrebu imena Grada Niša na grbu i u nazivu Fudbalskog kluba „Radnički“ Niš
       10. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Niša, Službi za poslove Skupštine Grada, Službi za poslove Gradonačelnika, Službi za poslove Gradskog veća, Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte, Pravobranilaštvu Grada Niša, Kancelariji zaštitnika građana, Budžetskoj inspekciji Grada Niša i Službi za internu reviziju organa i službi Grada Niša
       11. Rešenje o raspoređivanju sredstava za bolju kadrovsku obezbeđenost
       12. Rešenje o dodeli nagrada najboljim studentima za postignuti uspeh u toku studija i diplomiranim studentima sa prosečnom ocenom 10 fakulteta Univerziteta u Nišu u 2018. godini
       13. Rešenje o prihvatanju predloga Komisije o izboru 25 kandidata za dodelu stipendija za 2018/19 godinu za učenike srednjih škola pripadnike romske nacionalnosti na teritoriji Grada Niša
       14. Rešenje o prihvatanju učešća i finansiranju projekta  „Prihvatilište za decu i mlade“
       15. Rešenje o obrazovanju Radne grupe Programa reforme poreza na imovinu
       16. Rešenje kojim se odobrava izdavanje legitimacija za korišćenje besplatnog prevoza u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona) za 50 lica angažovano u Gradskoj upravi Grada Niša – Sekretarijatu za lokalnu poresku administraciju u okviru Programa reforme poreza na imovinu
       17. Zaključak kojim se preporučuje JKP „Objedinjena naplata“ Niš da, u periodu od 01.03.2019. godine do 30.04.2019. godine, omogući dužnicima da zaključe ugovor o priznanju duga i otplati istog na rate
       18. Zaključak kojim se preporučuje „Mediana“ Niš da odloži naplatu svojih potraživanja zaključenjem Aneksa II Sporazuma o reprogramu duga sa Centrom za socijalni rad „Sveti Sava“  Niš

   163. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 09.01.2019. godine

     1. Rešenje o utvrđivanju visine novčanog iznosa nagrade „11. januar“
     2. Odluka o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave grada Niša
     3. Rešenje o produženju statusa vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave grada Niša
     4. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP  „Gradska toplana“ Niš
     5. Zaključak o pristupanju izradi ugovora o finansiranju zajedničke izgradnje kanalizacione mreže u ulicama Vojislava Ilića i Mihajla Pupina sa MDS inženjering d.o.o. iz Niša
     6. Zaključak kojim se preporučuje Nadzornim odborima JKP „Objedinjena naplata“ Niš, JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš, JKP „Naissus“ Niš i JKP „Mediana“ Niš, da odlože naplatu svojih potraživanja nastalih po osnovu pozajmica JKP „Gorica“ Niš, tako što će omogućiti JKP „Gorica“ Niš otplatu duga u 24 (dvadeset četiri) mesečne rate počev od 01.01.2020. godine

Možda Vas zanima i sledeće...