Sastanak sa predstavnicima švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju SIDA

U Gradskoj kući u Nišu održan je sastanak sa predstavnicima švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju SIDA i predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine na temu sporvođenja projekta sakupljanja i prerade otpadnih voda u Nišu.

Gradonačelnik Niša Darko Bulatović je istakao da je ovaj projekat od izuzetne važnosti za grad i građane Niša i da je do sada za potrebe izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda izvršena eksproprijacija oko 500 parcela od ukupno nešto više od 600 parcela na čijem zemljištu će biti postrojenje.

Kada postrojenje bude završeno povećaće se kapaciteti za prečišćavanje otpadnih voda i više od 20 000 tona mulja biće uklonjeno iz Nišave.

Projekat u Nišu obuhvata 6 značajnih infrastrukturnih komponenti, čija je procenjena vrednost preko 50 miliona evra, sa preko 35 kilometara gradske kanalizacione mreže, kao i prečišćavanje otpadnih voda iz sistema za vodosnabdevanje.

Razvoj neophodne infrastrukture u oblasti upravljanja vodama u Nišu omogućila je Švedska, najveći bilateralni donator Srbije u oblasti zaštite životne sredine,a predstavnici državne švedske agencije SIDA ocenili su da se proces pribavljanja tehničke dokumentacije odvija  na zavidnom nivou.

Prema zvaničnim podacima Srbija prečišćava oko 8% komunalnih otpadnih voda. Do 2041. godine, treba da se u potpunosti usaglasimo sa evropskim standardima za ovu oblast i izgradimo 320 postrojenja za prečišćavanje otpadnih komunalnih voda. Projekat sakupljanja i prerade otpadnih voda u Nišu biće jedan od prvih na ovim prostorima.