1

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗГРАДЊУ АКВАПАРКА НА ЛОЗНОМ КАЛЕМУ

 Град Ниш, Секретаријат за имовинско-правне послове Градске управе, објавио је оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у својини Града Ниша ради изградње објекта спортско-рекреативног центра-Аквапарка, на локацији Лозни Калем у Нишкој Бањи. Почетна цена је један динар.

Првом фазом Плана генералне регулације подручја ове градске општине предвиђено је да на потезу Лозног Калема, на површини од  5,4 хектара, потенцијални инвеститор изгради аква парк који ће имати најмање 7 базена са тобоганима у отвореном и затвореном делу и другим садржајима за децу, спа и велнес комплекс. Такође, један од услова је и да упосли најмање 40 радника на неодређено време, да број запослених одржи у периоду од пет година, а да у току летње сезоне број запослених на одређено време достигне минимум 80 запослених. Још једна обавеза потенцијалног инвеститора је да у основна средства уложи најмање 9 милиона евра и прибави документaцију потребну за изградњу објекта у складу са важећим прописима, да изради урбанистички пројекат и обезбеди прикључке за комуналну инфраструктуру. Такође, потенцијални инвеститор треба да, у року од 30 дана од дана закључења уговора о отуђењу земљишта, достави банкарску гаранцију у висини тржишне вредности земљишта, издате од банке регистроване као акционарско друштво са седиштем у Републици Србији и која има дозволу за рад Народне Банке Србије.

Учесник поступка је у обавези да уз понуду приложи доказ о уплати депозита у висини од 20% од укупне тржишне вредности катастарских парцела. Право учешћа у поступку прикупљања понуда имају сва правна и физичка лица. Неблаговремене и непотпуне понуде биће одбачене.

Пакет информација о локацији може се преузети на првом спрату Градске управе града Ниша, у Секретеријату за имовинско-правне послове, канцеларија број 21, сваког радног дана, у периоду од 7.30 до 15.30 часова коме се достављају и понуде за учешће у поступку прикупљања понуда.

Канцеларија за локални економски развој и пројекта позива све заинтересоване потенцијалне инвеститоре да се јаве на позив Градске управе. Рок за подношење понуда и уплату депозита је 10.децембар.

 

 

 

 
БУЛАТОВИЋ У ПАСИ ПОЉАНИ

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је данас са сарадницима Паси пољану.

Ова посета уследила је након прошлонедељног разговора са мештанима овог градског насеља о решавању горућих комуналних проблема.

Градоначелник је, заједно са челним људима Градске општине Палилула, ЈКП Наисус, Паркинг сервиса, Секретаријата за планирање, Секретаријата за имовину и Дирекције за изградњу града, обишао двадесетак улица у насељу како би се заједно  уверили у реално стање и потребе грађана.

У разговору са мештанима, градоначелник Булатовић је истакао да је циљ ове посете увид у реално стање, на основу кога ће се, у сарадњи и договору са грађанима, а у складу са могућностима Града, одредити приоритети и сачинити план изградње и комуналног уређења, и наравно дефинисати Буџет за наредну годину.

Булатовић је рекао да је реално очекивати да ће радови на изградњи канализационе или водоводне мреже, асфалтирању улица кренути већ у првим данима пролећа, под условом да до тада буде обезбеђена сва потребна планска документација, решени имовински односи и добијена грађевинска дозвола.

И пре тог рока радиће се на постављању уличне расвете у деловима Паси Пољане где она недостаје, а договорено је да у планове, између остолог,  уђе и ограђивање  игралишта у дворишту старе школе, што мештани траже већ годинама.

Градоначелник је поручио да ће новца  у градском буџету бити много више него ове године, али ипак недовољно да се баш сви проблеми реше и све улице заврше. Зато ће се, како је рекао, у наредних пар недеља организовати још један сусрет са мештанима, на коме ће и коначно бити дефинисани приоритети и пројекти који ће бити реализовани у 2019.-ој, а који у наредним годинама.

Циљ је да са средствима којима располажемо, а биће их, наглашавам бар троструко више него ранијих година, урадимо највише што може, уз апсолутно поштовање прописа и Закона, поручио је Градоначелник Булатовић и најавио сличан обилазак и осталих делова Ниша.