1

НИС улаже 5 милиона динара у реализацију три пројекта из Ниша

У оквиру програма „Заједници заједно 2018“ компанија НИС подржала је укупно 26 пројеката чијом ће се реализацијом значајно унапредити квалитет живота и рада грађана у 12 градова и општина широм Србије. Резултати одабраних пројеката објављени су на веб страници http://zajednicizajedno.nis.eu,  као и на сајтовима локалних самоуправa.

    Компанија је ове године определила фонд од 114,5 милиона динара  за реализацију пројеката од капиталног значаја за развој заједница. И ове године, НИС је подржао пројекте чији је циљ побољшање квалитета живота грађана локалних заједница. Одабрани пројекти су из области образовања, спорта, културе, екологије, јавног здравља и социјалне заштите. У Нишу, подржана су три пројекта за чију је реализацију предвиђено укупно 5 милиона динара. Реч је о пројектима којима су конкурисали Дом здравља Ниш, Народно позориште и Позориште лутака.

    Одлуку о приоритетним областима дефинисали су представници локалних самоуправа, који су позивали установе и удружења из својих градова или општина, које се тим областима баве, да пријаве пројекте од дугорочног значаја за развој њихове заједнице. Коначну одлуку о пројектима који су подржани, донела је комисија коју чине представници компаније НИС и 12 локалних заједница.

    Програм друштвене одговорности „Заједници заједно“ један је од најзначајнијих пројеката НИС-а који се успешно спроводи већ 10 година у сарадњи са локалним заједницама у Србији. Током тог периода реализовано је преко 900 пројеката вредних више од милијарду динара, а који су значајно унапредили живот грађана у заједницама у којима компанија послује – Београд, Нови Сад, Ниш, Чачак, Панчево, Кикинда, Зрењанин, Кањижа, Србобран, Житиште и Нови Бечеј. Од ове године програму се прикључио и град Пожаревац, чиме је НИС наставио да проширује круг партнерских заједница у Србији.

    ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ ПОДРЖАНИ У НИШУ :

  1. Дом здравља Ниш                 2.500.000,00 дин.

Адаптација просторија заменом прозора, подних облога, кречењем просторија и постављањем енергетски ефикасне расвете у здравственој станици Расадник Дома здравља Ниш, у циљу унапређења услова рада и безбедности пацијената и запослених.

  1. Народно позориште Ниш             1.472.300,00 дин.

Обнова подних подлога равнањем и поставком нових теписона у унутрашњости зграде Позоришта са циљем унапређења услова рада и боравка у позоришту.

  1. Позориште лутака Ниш             1.027.700,00 дин.

Адаптација 4 санитарна чвора у приземљу зграде Позоришта односно замена санитарне опреме и галантерије, водоводних и канализационих инсталација у 4 предпростора, 7 кабина и 1 туш кабина са циљем унапређења хигијенских услова за децу посетиоце позоришта.