Održan 5. sastanak zajedničkog konsultativnog odbora komiteta regiona Evropske unije.

  • IMG-0af2fe2db39c7fa3649fe81ea6ef28e2-V
  • IMG-69fc321b7958f8cc6b171581e651b1c3-V
  • IMG-362b344bdb46c08f5f0432addcf8abf4-V
  • IMG-eda97d32c33dee4fd7dd45cb02fb3f97-V
  • IMG-f361135c7d0a61c07beebf25784a0b4b-V
image_pdfimage_print

Peta sednica zajedničkog  konsultativnog odbora održana je danas u oficirskom domu  u Nišu. Ovaj odbor formiran je od strane Vlade Republike Srbije 26.juna 2014.godine kao jedno od tela za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanja između Evropske zajednice i njenih država članica s jedne starne i Republike Srbije s druge strane.

Teme petog sastanka Zajedničkog konsultativnog odbora bile su „Pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji i njihov uticaj na subnacionalni nivo vlasti“ i „Turizam kao katalizator boljeg života na lokalnom nivou“.

Na sednici je govorio i ministar državne uprave Branko Ružić koji je rekao da su sednice odbora veoma važne u razmeni iskustava i sticanju neophodnih znanja lokalnih samouprava na putu Srbije ka EU.

Članovi Zajedničkog konsultativnog odbora rade na uspostavljanju dodatnog institucionalnog oblika dijaloga organa EU i Republike Srbije kao i upućivanju preporuka relevantnim telima u Republici Srbiji i EU (Vlada Srbije, Savet za stabilizaciju i pridruživanje, Evropski parlament, Evropska komisija);

Zadatak ovog odbora je i podsticanje dijaloga i saradnje između ekonomskih i socijalnih interesnih grupa u EU i Republici Srbiji o svim ekonomskim i socijalnim aspektima ulaska zemlje u EU.

Konsultativni odbor ima zadatak i da doprinosi podsticanju javnih rasprava o posledicama članstva u EU i jačanju civilnog društva u Republici Srbiji.

Zajednički konsultativni odbor održao je do sada četriri sastanka naizmenično u Beogradu i Briselu,na različite ,ali uvek aktuelne lokalne teme.

 

Možda Vas zanima i sledeće...