Потписано писмо о намерама са кинеским градом Хангџоу

На међународној конференцији о дигиталној економији у кинеском граду Хангџоу  поптисано је Писмо о намерама зa jачање развоја Информатичког пута свиле између Града Хангџоу  и Града Ниша

Град Хангџоу из Кине и Град Ниш из Србије  на основу сагласности о значају дигиталне економије за економски и друштвени развој, договорили су се да је потребно уанпредити сарадњу у области дигиталне економије у складу са начелима једнакости, међусобног поштовања, општеприхваћених правила међународног права и узајамних користи.

У име Града Ниша писмо о намерама потписао је градски већник Михајло Здравковић.

„У тренутку када су политички односи Србије и Кине достигли највишу тачку развоја у својој историји, кроз изузетно висок ниво сарадње у свим областима, и када односи наших двеју земаља представљају свеобухватно стратешко партнерство, посебно ми је задовољство што имам прилику да боравим у пријатељској Кини и граду Ханџо и да представљам Град Ниш на Првој међународној конференцији о дигиталној економији“ рекао је већник, Здравковић .

„Писмо о намерама које смо овде потписали са представницима Града Ханџо, за успостављање пилот зоне економске сарадње у оквиру Информатичког пута свиле, за Град Ниш представља изузетно значајан и користан пројекат, будући да Ниш располаже врхунским капацитетима на пољу електронике, машинства и информационо-комуникационих технологија и да настојимо да те капацитете у потпуности ставимо у функцију не би ли унапредили квалитет живота у граду, као и услуге које град и његове институције пружају грађанима. Позитивни примери и искуства која ћемо, кроз сарадњу са градом Ханџо, препознатљивом по развијеној дигиталној економији и успешним ИТ компанијама, добити, за нас ће бити драгоцени“ нагласио је већник Здравковић приликом потписивања писма о намерама.

Градски већник Михајло Здравковић захвалио се и Министарству трговине, туризма и телекомуникација Владе Р.Србије на указаном поверењу и подршци стратешком партнерству градова Ниш и Ханџо.

“ Уверен сам да ће ова сарадња бити плодоносна и да ћемо унапредити пословно окружење и утицати на бољи економски развој, заснован управо на примени напредних технологија и иновација“ закључио је Здравковић.

 

 
Обилазак атарских путева

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је данас са сарадницима атарске путеве на потезу Малча-Пасјача.За санацију атарских путева, уговорена је вредност радова у износу од 6.357.750,00 дин, а извођач радова је ” CD HIS’’ Д.О.О. Ниш.За одржавање атарских путева, уговорена вредност је 2.141.300,00 дин ,а извођач радова је исто предузеће.

Санациија атарских путева по Градским општинама обухвата ГО Црвени Крст,пут у селу Палиграце дужина 2.000 м.

ГО Палилула, пут у Чокоту дужина 1.500 м и ГО Пантелеј атарски пут Пасјача – Малча – дужина 2.000м

Што се тиче одржавања на подручју ГО Пантелеј биће обухваћено 7250 м путева и то:

1. Атарски пут „Дубрава“ – Горња Врежина у дужини од око 850м (леви крак КП бр. 7647 и десни крак КП бр. 1054)

2. Атарски пут „Дубрава“ – Горњи Матејевац, у дужини од око 1.000 м

3. Атарски пут Горња Врежина – пруга „Ракина падина“ у дужини од око 500 м (кп 4592 , КО Горња Врежина)- Нојкић

4. Атарски пут Горњи Матејевац „Чаренац“ – „Башева Глава“ до пруге у укупној дужини за равњање и ваљање подлоге од око 800 м

5. Атарски пут Малча – „Баре“ – „Новосел“ у дужини од око 300 м

6. Атарски пут Доњи Матејевац „Торте и колачи“ наставак у дужини од око 300 м

7. Атарски пут „Превалац“ северно од ауто пута у дужини од око 2.000 м (КП бр. 7288/4; 6096/3; 6065/2; 3862/3; 8022; 3857 )

8. Атарски пут Јасеновик пут до гробља у дужини од око 500 м званог „Било“ – „ Кајица“

9. Атарски пут Кнез село – Матејевачка петља у дужини од око 200 м , оштећење на делу Кнезселског потока званог „Бугарка“ (кп 4752, кп 4753, КО Кнез село)

10. Атарски пут , скретање са десне стране на пути Каменица – Церје , после скретања за Каменички Вис зван „Папрат – Мртвило“ у дужини од око 800м – извиђачи (кп 3198 КО Бреница).

У ГО Нишка бања укупно ће бити санирано 2.140 м атарских путева и то

1. Лугови-Јелашнички пут, дужине 1240 м

2. Просек-Манастир, дужине 900 м, насут ризлом, могућа санација

Док је у ГО Палилула предвиђено санирање 2.850м и то на следећим локацијама:

1. Доње Власе КПБР 1698 дужина 300 м

2. Чокот КПБР 1493- око 450м

3. Чокот KПБР 1815/4 – око 500 м

4. Лалинац KПБР 6748 –око 600 м

5. Лалинац KПБР 6631 – око 1000 м