GRAD NIŠ DEO PILOT PROJEKTA ZA JEFTINIJI TRANSFER NOVCA IZ INOSTRANSTVA KA GRAĐANIMA

  • EMI_0081
  • EMI_0090
  • EMI_0110
  • EMI_0111
  • EMI_0058
  • EMI_0059
  • EMI_0060
  • EMI_0062
  • EMI_0065
image_pdfimage_print

Gradonačelnik Niša Darko Bulatović i v.d. visokog predstavnika Programa UN za razvoj Steliana Nedera potpisali su Memorandum o razumevanju između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i  Grada Niša, o sprovođenju pilot projekta „Doznake iz dijaspore zasnovane na  blokčein tehnologiji za Grad Niš“ koji se sprovodi uz podršku Vlade i institucija Republike Srbije, pre svega Narodne Banke Srbije.

Grad Niš je na ovaj način postao prvi grad u  Srbiji koji je uključen u sistem Blokčejn koji UNDP realizuje u više zemalja sveta, što je, prema rečima Gradonačelnika Bulatovića, dokaz da je Niš na dobrom putu ka ostvarenju jednog od najvažnijih ciljnjva, a to je da postane Grad naprednih tehnologija.

Cilj projekta je, pre svega, povezivanje srpske dijaspore i njihovih porodica u matici, a UNDP ga je osmislila kako bi testirala na koji način ova vrsta napredne tehnologije može biti od koristi za građane kao i za vladu, i lokalne samouprave.

Pilot projekat fokusiran je na transfer novca uz upotrebu blokčejn (Blockchain) tehnologije, od fizičkih lica u inostranstvu ka fizičkim licima u Srbiji, tj. u Nišu, pri čemu će ove usluge biti jeftinije, transparentnije i prilagođene potrebama građana

Grad Niš je izabran zbog svojih bliskih i jakih veza sa dijasporom, kao i otvorenosti Gradske uprave za primenu novih tehnologija. Od samog početka, kancelarija UNDP u Srbiji i gradska uprava uspostavile  su  blisku saradnju a formiran je i poseban tim, zajedno sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj, radi pružanja podrške sprovođenju zajedničkog projekta.

Pilot projekat UNDP-a podrazumeva učešće do 200 primalaca i pošiljalaca doznaka koji su odabrani putem javnog poziva za dobrovoljno učešće u ovoj inicijativi. Primaoci će dobiti digitalne vaučere u vidu identifikacionih kartica i moći će da koriste dobijena sredstva za plaćanje komunalnih usluga i kupovinu namirnica u tri transparentno odabrana lokalna maloprodajna objekta za prehrambene proizvode u Nišu. Procenjuje se da će predviđena vrednost svih transakcija učesnika iznositi $20,000.

Svi podaci prikupljeni u svrhu testiranja koristiće se uz saglasnost učesnika, kao i saglasnost lokalnih vlasti Grada Niša, uzimajući u obzir Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. 

Očekuje se da će upotreba blokčejn platforme otvorenog koda, koju je pro-bono obezbedila kompanija AID:Tech Ltd, doneti niz pogodnosti za veliki broj korisnika, i to:

 Biće obezbeđeno praćenje i transparentnost priliva doznaka iz dijaspore u Srbiju

 Doznake iz dijaspore biće usmerene ka društveno odgovornoj kupovini

 Za pošiljaoce doznaka biće omogućen lakši i jeftiniji transfer novca, bez angažovanja posrednika. Cilj je da troškovi transakcija budu manji od 3 odsto u proseku, u poređenju sa postojećim, mnogo većom cenom koja se plaća kada se transfer vrši preko tradicionalnog bankarskog sektora i/ili posredstvom kompanija za pružanje finansijskih usluga

 Biće osigurana privatnost pojedinaca, budući da se podaci o ličnosti neće objavljivati, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, kao i Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Identifikacija pojedinaca u okviru blokčejn tehnologije vršiće se kroz jedinstvene digitalne identifikatore.

Ukupna vrednost celog projekta biće do 85.000 dolara a vrednost pojedinačnih transfera bi trebalo da bude do 100 evra tj. 100 dolara, u zavisnosti od zemlje odakle se sredstva šalju.

Nakon testiranja i konsultacija sa Vladom Republike Srbije, u planu je i primena na širem nivou vezana za privredu tj. mala i srednja preduzeća i podršku lokalnoj ekonomskoj zajednici.

Projekat treba da posluži kao primer kako ovakav sistem treba da izgleda i funkcioniše u budućnosti u mnogo široj primeni. Ovom projektu se, inače, posvećuje globalna pažnja a njegovi rezultati se očekuju radi primene i u drugim zemljama. UNDP će novim znanjem, stečenim kroz ovu inovativnu inicijativu, istražiti dodatne prostore i mehanizme koji mogu ubrzati postizanje ciljeva održivog razvoja.

Kada se govori o doznakama,  misli se na finansijska sredstva koje dijaspora uplaćuje da bi obezbedila dobrobit svojih porodica u domovini. Ovaj prihod takođe u velikoj meri doprinosi ekonomskom razvoju država sa velikom dijasporom, kao što je Srbija, gde skoro 800.000 ljudi prima novac iz inostranstva. Procenjena vrednost doznaka koje se svake godine pošalju preko zvaničnih i nezvaničnih kanala, iznosi oko 4,5 milijardi evra. Na godišnjem nivou, doznake čine blizu 9 odsto BDP-a, u poređenju sa, na primer, stranim direktnim investicijama, koje su 2016. godine iznosile 5,4 odsto godišnjeg BDP-a.

Možda Vas zanima i sledeće...