Odluka o izboru korisnika stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje

U okviru regionalnog stambenog projekta Potprojekta 5-socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, komisija za izbor korisnika donela je odluku o izboru korisnika  stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje, a na osnovu konkursa koji je objavljen 7. avgusta 2017. godine.

Utvrđeno je da su uslove za davanje  na korišćenje 9 stambenih jedinica  namenjenih za socijalno stanovanje  u zaštićenim uslovima  uključujući i jednu stambenu  jedinicu namenjenu  za porodicu domaćina socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima, a na osnovu stručne obrade Centra za socijalni rad ispunila sledeća lica:

  • Vera Šarenac
  • Dragaš Duško
  • Sipić Tatjana
  • Zelenkapić Branko
  • Sipić Jadranko
  • Pandilovski Aleksandar i
  • Vujanić Milivoj

Odluka o rešavanju stambenih potreba  izbeglica sa listom korisnika  rangiranih prema prvenstvu doneta je na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova i biće objavljena i na oglasnim tablama Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ u Nišu i Komesarijata za izbeglice, kao i na oficijelnom sajtu Grada Niša.