GRADSKA TOPLANA ČEKA NOVU SEZONU BEZ DUGOVA

Gradska toplana Niš je jedina toplana u Republici Srbiji koja je pred početak grejne sezone 2017/18. izvršila sniženje cene za 4,20% u fiksnom i 6,67% u varijabilnom delu, čime je grejanje u Nišu svrstano među najjeftinije u Republici.

 

Ispod Niša, na listi gradova sa nižom cenom daljinskog grejanja su samo ona mesta koja imaju male toplovodne sisteme i mali broj korisnika, ili gradovi koji za grejanje koriste zagrejanu vodu iz termoelektrana, kao što je slučaj u Obrenovcu ili Lazarevcu, na primer, rekao je Gradonačelnik Darko Bulatović i istakao da je on izuzetno zadovoljan poslovnim rezultatima ovog Javno komunalnog preduzeća u prethodnoj grejnoj sezoni, što se posebno ogleda u drastičnom smanjenju dugova prema dobavljačima, što je i bio dugogodišnji najveći problem Toplane, ali i Grada, kao osnivača.

Direktor Gradske toplane Predrag Milačić kaže da  su sprovedeni remonti i potpuno nova organizacija rada u preduzeću poboljšali stepen korisnosti proizvodnog i distributivnog sistema, a samim tim i rezultate poslovanja. Višegodišnja kvalitetna naplata stambenog i poslovnog prostora, redovno servisiranje obaveza od strane Grada Niša i sprovedene mere štednje su dale rezultata, što se ogleda u smanjenju dugovanja i zateznih kamata prema „Jugorosgaz“-u, tako da će JKP „Gradska toplana“ Niš započeti novu grejnu sezonu bez dugovanja prema dobavljačima, ali i bez kredita, rekao je direktor Milačić i podsetio da su dugovi Toplane  početkom 2015. godine iznosili više od 1.100.000.000 dinara.

Ostvareni rezultati iz 2017. godine su doveli do stvaranja mogućnosti za dodatno pojeftinjenje cene fiksnog dela grejanja za predstojeću 2018/19, dok će cena varijabilnog dela zavisiti isključivo od kretanja cena energenata na svetskom tržištu, na koje Grad i rukovodstvo Toplane ne mogu uticati, ali će još boljom unutrašnjom organizacijom preduzeća, i radom na daljem smanjenju gubitaka u toplovodnom sistemu.

Zadatak i želja zaposlenih je da primenom potpuno novog koncepta pristupa korisnicima usluga, poboljšaju kvalitet isporuke toplotne energije i vrate poverenje građana u Gradsku toplanu.