JAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 30 montažnih kuća

Na osnovu člana 14. stav 1. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika

pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom montažnih kuća raspisuje se

JAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica

dodelom 30 montažnih kuća

Predmet Javnog poziva je pružanje pomoći za rešavanje stambenih potreba

izbeglica dodelom 30 montažnih kuća u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji

Republike Srbije.

Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica se dodeljuje prema uslovima

prediđenim Zakonom o izbeglicama, a sa ciljem rešavanja stambenih potreba izbeglica.

Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom montažnih kuća (u daljem

tekstu: Pomoć), može biti dodeljena izbeglicama koje su usled događaja iz perioda od 1991.

godine do 1995. godine stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov

status u vreme rešavanja stambene potrebe.Detalje javnog poziva možete pogledati u odeljku javnih oglasa na ovom sajtu.